ZM observatorij 1536x768px

Kdaj? V sredo, 2. decembra 2020ob 10. uri
Kje? Prek spleta

Dogodek se bo predvidoma končal ob 12.30.

Dogodek je brezplačen. Potrebna je prijava.

Povezavo do aplikacije, kjer bo e-dogodek potekal, boste prejeli dan pred dogodkom in nekaj minut pred njegovim začetkom.

Pogovorni dogodek Observatorij 2021 je ena od naših aktivnosti, ki je povezana s strokovnim organom Združenja Manager, Observatorijem, katerega glavno poslanstvo je vrednotenje gospodarskih gibanj in ekonomske politike Slovenije v evropskem kontekstu, krepitev zavedanja o soodvisnosti pri ustvarjanju družbenega napredka ter umeščanju dobrih managerskih praks v kontekst družbenega razvoja in zagotavljanja blaginje. Letošnji Observatorij bo povezal vsakoletni namen dogodka s konkretnimi ukrepi akcijskega načrta za višjo rast produktivnosti.

Osrednji del dogodka bo pogovor, na katerem bodo sodelovali predstavniki vlade, sindikatov, managerjev in stroke. Beseda bo tekla o pomenu družbenega dogovora, ki je ključen predpogoj, da se o ukrepih iz dokumenta, kot je akcijski načrt, zares lahko pogovarjamo. Izhodišči za razpravo boste dve predstavitvi:

- umestitev ukrepov iz akcijskega načrta v odnosu do aktualnih razmer s strani sokoordinatorice priprave načrta prof. dr. Polone Domadenik ter

- makroekonomski pogled na aktualna gibanja in učinke ukrepov akcijskega načrta s strani direktorice Urada vlade za makroekonomske analize in razvoj mag. Marijane Bednaš.

kolaz3

Program dogodka

10.00

Uvod predsednice ZM Medeje Lončar
10.07 prof. dr. Polona Domadenik, sokoordinatorica priprave akcijskega načrta: Akcijski načrt v kontekstu aktualnih razmer
10.30 mag. Marijana Bednaš, direktorica UMAR: Aktualna gospodarska gibanja in napovedi
  Odmor
11:00

Omizje: Družbeni dogovor za večjo blaginjo

Sodelovali bodo:
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo;
- prof. dr. Dušan Mramor, vodja Observatorija,
- Lidija Jerkič, predsednica ZSSS;
- Mitja Gorenšček, izvršni direktor GZS;
- dr. Ali Žerdin, novinar in sociolog, član Observatorija;
Tine Kračun, direktor ISR.

Moderatorka: Maja Derčar

Pokrovitelja dogodka