Nov datum dogodka bomo sporočili po koncu protivirusnih ukrepov.

Janez Novak 10x11

Janez Novak, direktor podjetja RLS

Janeza Novaka poleg inženirskega znanja odlikujejo vodstvene sposobnosti, za katere je prejel več priznanj, kot so Slovenska gazela, nagrada GZS, Zlata nit, Vitez dela itn. V podjetju ustvarja raznoliko in vključujoče delovno okolje, spodbuja inovativnost in ustvarjalnost, prisega na družbeno odgovornost in goji spoštljiv odnos do narave.

Gregor Dolinar 10x11

Gregor Dolinar, dekan Fakultete za elektrotehniko

Gregor Dolinar je redni profesor in vodja Laboratorija za uporabno matematiko in statistiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer trenutno opravlja funkcijo dekana.
Je zagovornik tesnega sodelovanja in pretoka znanja med visokošolskimi ustanovami, še posebej tehniškimi fakultetami, in gospodarstvom.

Martina Gajsek 10x11

Martina Gajšek, vodja marketinga v RLS

Ilijana Suligoj Javornik 10x10

Ilijana Šuligoj Javornik, direktorica kadrovskega področja v RLS

9.00

Uvodni pozdrav Združenja Manager

9.10

RLS se predstavi

9.20

Pogovor z Janezom Novakom, direktorjem podjetja RLS, prejemnikom priznanj Slovenska gazela in Vitez dela. V pogovor se bo vključeval tudi dekan Fakultete za elektrotehniko, dr. Gregor Dolinar.

10.40

Odmor

11.00

Marketing 4.0 ali kako smo digitalno dvignili prepoznavnost podjetja v stroki? 
Martina Gajšek, vodja marketinga v RLS

11.40

Kako ohranjati organizacijsko kulturo ob zahtevah hitre rasti podjetja: Ali hitra rast podjetja nujno vodi tudi v spremembo organizacijske kulture?
Ilijana Šuligoj Javornik, direktorica kadrovskega področja v RLS

12.20

Sklepne ugotovitve MQ treninga

12.30

Zaključek treninga v Tehnološkem parku 

 

Opcijsko

13.30

Ogled proizvodnih in razvojnih prostorov podjetja RLS v Komendi