Ura Vsebina in nosilci
09:00 Uvodni pozdrav 
09:10 Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Skladi: Prehod v trajnostno ravnanje pomeni voditi spremembe 
09:25 Kako so trajnost in ESG načela vpletli v svoj poslovni model in strategijo? Predstavljajo: Tanja Subotić Levanič, Pivovarna Laško Union, Tomaž Lanišek, MO Kranj in dr. Aleš Ugovšek, M Sora
10:40 Druženje
11:10 Trajnost, ki tudi preseneča: S v ESG kot krog 8+1 ključnih poslovnih odnosov. Mag. Violeta Bulc, Ecocivilisation
11:30 ESG navodila za uporabo: Tina Štrukelj, Bart Stegeman, Anja Šerc in gosti. 
12:00

Kako trajnostna so slovenska podjetja? Dr. Vesna Žabkar, Ekonomska fakulteta UL. Predstavitev ugotovitev raziskave o trajnostnem poslovnem indeksu v Sloveniji, ki je je potekala v sodelovanju z več kot 450 slovenskimi podjetji. TPI je opredeljen kot indeks, ki za podjetje zajema oceno razvoja s treh vidikov trajnosti – ekonomskega, okoljskega oz. ekološkega in družbenega.

12:30 Druženje ob prigrizku