Bodimo del sprememb skupaj.

Ker smo kot managerska organizacija marsikomu zgled, je napočil čas, da z zavezo in cilji naredimo korak naprej tudi pri izvedbi največjega dogodka – Managerskega kongresa. Zato smo se lani obrnili na Umanotero in na podlagi njihovega priročnika za trajnostne dogodke Čista zmaga definirali 5 ključnih področij, na katera lahko najbolj vplivamo, in nekaj manjših, a ravno tako pomembnih korakov, s katerimi spodbujamo in udejanjamo trajnostno ravnanje. Lansko leto smo izvedli prve spremembe, ker pa je to proces, bomo letos naredili še več. Zavezujemo se, da bomo vsako leto naredili korak naprej. 

Slika24

Združenje Manager si bo prizadevalo zmanjšati vplive na okolje in podnebje pri izvedbi Managerskega kongresa v obdobju 2022–2025.

Ponosni smo, da smo na lanskem Managerskem kongresu že uresničili prve korake:

  • 31 % prihranek pri energiji v primerjavi z lanskim letom
  • 48 % udeležencev, ki se je na kongres pripeljalo z vsaj še eno osebo (anketa)
  • 14 pionirjev skupinskih prevozov
  • sodelovanje z lokalno skupnostjo

ZM si že leta prizadeva za uveljavljanje trajnostnega voditeljstva, ki temelji na okoljskem, družbenem, upravljavskem in ekonomskem principu. Tudi program dela ZM med leti 2020–2023 temelji na trajnostnih principih. Članice in člane ZM smo ozaveščali o pomenu vodenja na trajnostnih temeljih s pomočjo zgledov iz Slovenije in tujine, s spodbujanjem dobrih praks, s priznanji in delegacijami, s krepitvijo kompetenc, ter predajanjem znanja na dogodkih ZM in preko komunikacijskih kanalov.

Ker smo kot managerska organizacija marsikomu zgled, je napočil čas, da z zavezo in cilji naredimo korak naprej, tudi pri izvedbi največjega dogodka – Managerskega kongresa. Zato smo se po nasvet pri pripravi dogodka, na katerem si bomo prizadevali za zmanjšanje vpliva na podnebje in okolje, obrnili na Umanotero in na podlagi njihovega priročnika za trajnostne dogodke Čista zmaga, definirali 4 ključna področja, na katera lahko najbolj vplivamo, ter nekaj manjših, a ravno tako pomembnih korakov, s katerimi spodbujamo in udejanjamo trajnostno ravnanje. Zavedamo se, da je to proces in da vseh vplivov ne bomo rešili takoj, a se zavezujemo, da bomo vsako leto naredili več.

Preverite, kaj smo uspešno uresničili na Managerskem kongresu 2022

Trajnostna zaveza Združenja Manager

Organizatorji Managerskega kongresa, strokovna služba Združenja Manager, se zavezujemo, da si bomo pri organizaciji Managerskega kongresa prizadevali za zmanjšanje vplivov na okolje in da bomo v sodelovalnem duhu nosili štafetno palico, da bo dogodek v čim večji meri temeljil na trajnostnih principih.

Ravnali bomo skladno z veljavno zakonodajo in k trajnostnemu ravnanju spodbujali tudi druge deležnike kongresa, ki so posredno ali neposredno povezani s tem dogodkom: udeležence, goste, pokrovitelje, izvajalce storitev, dobavitelje izdelkov in lokalno skupnost.

Zavedamo se, da je ta zaveza zgolj eden od korakov - a z vsakim takšnim korakom, odločitvijo in ravnanjem prispevamo k ustvarjanju bolj trajnostne prihodnosti za ljudi in okolje.

S to zavezo in obljubo, da bomo vsako leto stremeli k merljivemu napredku na tem področju, bomo še naprej uresničevali naše vodilo Dobri rezultati, na pravi način.

Spremembe smo razdelil na pet ključnih področij:

1. Spodbujanje in izvajanje zmanjševanja vplivov na področju mobilnosti
Deležnike kongresa bomo spodbujali k zmanjšanju ogljičnega odtisa iz naslova mobilnosti, tako da bomo:

- spodbujali uporabo storitve deljenja prevozov;
- skupaj s pokroviteljem BMW udeležencem brezplačno dali na voljo 4 električna vozila;
- tudi druge pokrovitelje dogodka spodbudili, da se nam pridružijo z uporabo okolju prijaznejših načinov transporta (carpooling);
- pri prevozu govornikov z letališč bomo spodbujali k uporabi okolju prijaznejših načinov transporta;
- organizacijska ekipa si bo prizadevala za zmanjšanje CO2 s skupnimi odhodi na prizorišče dogodka.

2. Spodbujanje in izvajanje odgovorne nabavne politike
Za odgovorno nabavno politiko si bomo prizadevali tako, da bomo:
- pokrovitelje pozvali, naj se izognejo tiskanim katalogom;
- pokrovitelje pozvali k uporabi okolju prijaznejših surovin in izdelkov;
- zmanjšali nepotrebni tisk materialov;
- če se ne bomo mogli izogniti materialu, ki ima visok ogljični odtis, bomo spodbujali ponovno uporabo le tega;
- si prizadevali za zmanjševanje vseh vrst odpadkov;
- odpadke, ki se jim ne bo moč izogniti, bomo skrbno ločevali;
- stremeli k racionalnemu naročanju izdelkov in storitev za potrebe organizacije kongresa.

3. Spodbujanje in uporaba podnebju in okolju prijaznejše hrane
Kmetijstvo, živilsko-predelovalna industrija ter transport in prodaja hrane se v svetovnem merilu uvrščajo med največje porabnike nafte in so eden največjih povzročiteljev podnebnih sprememb. Izvedba Managerskega kongresa je vezana na točno določeno lokacijo, zato se bomo trudili to področje razvijati z gostiteljem dogodka (GH Bernardin) tako, da bomo:
- gostitelja dogodka spodbudili k pripravi podnebju prijaznejših obrokov;
- v ponudbo hrane vključili več sezonske, lokalne in ekološko pridelane hrane;
- zmanjšali količino mesa in mesnih izdelkov pri pripravi pogostitev;
- zmanjšali količino odpadne hrane.

4. Spodbujanje in zmanjševanje porabe energije
Zavedamo se, da je z Managerskim kongresom povezana poraba energije na prizorišču. Zato bomo:
- skupaj s pokroviteljem merili porabo energije na dogodku;
- si prizadevali za racionalnejšo rabo energije na prizorišču (osvetljava, hlajenje prostorov ...).

5. Drugi trajnostni cilji
Z dogodkom, ki je za podnebje in okolje prijaznejši, bomo vplivali tudi na nekatere druge trajnostne cilje:
- ohranjanje kakovosti dogodka in dobrega počutja udeležencev;
- v hotelskih sobah bomo udeležence dogodka spodbujali k uporabi ekoloških izdelkov;
- udeležence bomo opozorili na hotel, ki ima GreenKey certifikat (Histrion);
- v skupnih prostorih kongresa bomo z zabavnimi grafičnimi prikazi spodbujali racionalno porabo vode, brisač za roke ...;
- na področju družbene odgovornosti bomo za povezovanje dogodka dajali prednost lokalnim voditeljem in voditeljicam;
- za sodelovanje z lokalno skupnostjo bomo k udeležbi na predavanjih povabili dijake lokalne gimnazije.

ikone skupaj2