Pogled

Pogled logo3vod

Nov dogodek: Pogled 2020

4. december 2019

Ekonomska fakulteta v LJ

naslovnica Pogled

Prva letna publikacija Pogled 2019 je izšla decembra 2018 kot samostojna publikacija.

Pogled 30919

Aktualna tretja četrtletna izdaja Pogleda 2020 je izšla septembra 2019 v Delu, ki je medijski partner projekta.

Pogled je zasnovan v okviru Observatorija Združenja Manager za konkurenčnost in povečevanje družbene blaginje. Enkrat letno izide kot samostojna publikacija namenjena je ovrednotenju gospodarskih gibanj in ekonomske politike Slovenije v evropskem kontekstu ter umeščanju dobrih managerskih praks v kontekst družbenega razvoja in zagotavljanja blaginje  četrtletno pa v Delu. 

Pogled je nov projekt Združenja Manager, v okviru katerega bo izhajala letna strokovna publikacija, ki je dostopna v tiskani in spletni verziji, v slovenskem in angleškem jeziku. »Z njim naslavljamo vse odločevalce v Sloveniji in z njo povezanem gospodarskem in družbenem prostoru, namenjamo ga vsej kritični javnosti v Sloveniji in Evropi z namenom, da okrepimo zavedanje o soodvisnosti pri ustvarjanju družbenega napredka in poudarimo potrebo po širšem konceptu odgovornosti vseh deležnikov v družbi,« je v publikaciji Pogled 2019 zapisal njen odgovorni urednik Jurij Giacomelli.

»Združenje Manager je na pragu 30. obletnice delovanja. Pomembni prelomnici se približujemo v razmerah, ko prisotnost populizma narašča in prepogosto prevlada zastopanje ozkih interesov brez upoštevanja širšega konteksta. Zato na pragu večje globalne negotovosti in ohlajanja evropskega gospodarstva soočeni z vprašanjem, kako zagotavljati družbeno blaginjo tudi v prihodnje, želimo podati menedžmentu in družbi Pogled z veliko začetnico.«

Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager, v Pogledu 2019.

V publikaciji Pogled 2019 (v angleški izdaji: Outlook 2019) smo posebej izpostavili:

• scenarije prihodnjega gospodarskega razvoja ob danih demografskih projekcijah; 
• vlogo prosvetljenega managementa v krepitvi in dolgoročnemu ohranjanju družbene blaginje;
• pomen pravne države za mednarodno konkurenčnost.

Vse te vidike smo povezali z dobrimi praksami managementa v Sloveniji, ki jih Združenje Manager sistematično spremlja prek svojih članov in zavedanje o njih razširja v javnosti.

Za ta projekt se je Združenje Manager okrepilo z Observatorijem, ekspertno skupino zunanjih strokovnjakov in akademikov ter izkušenih managerjev iz lastnih vrst, ki deluje pod vodstvom dr. Dušana Mramorja. V tej posvetovalni skupini so tudi dr. Ali Žerdin, dr. Verica Trstenjak in mag. Velimir Bole.

Pogled 2019 smo predstavili na dogodku Ekonomska politika Slovenije in družbena blaginja 6. decembra 2018 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Četrtletne izdaje Pogleda 2020
Pokrovitelji publikacije Pogled 2020
Glavni pokrovitelj publikacije Pogled 2020
Pokrovitelji publikacije Pogled 2020
Medijski partner projekta Pogled 2020
Pokrovitelji Pogleda 2020
Generalni pokrovitelj Pogleda 2020
Pokrovitelj Pogleda 2020
Partnerji Pogleda 2020