Pogled

Pogled logo3vod
Pogled 2020 naslovnica

Pogled 2020 smo predstavili na dogodku Konkurenčnost, inovativnost in pot do razvojnega dogovora

Prva letna publikacija Pogled 2019 je izšla decembra 2018 kot samostojna publikacija.

Pogled je zasnovan v okviru Observatorija Združenja Manager za konkurenčnost in povečevanje družbene blaginje. Enkrat letno izide kot samostojna publikacija in je namenjena ovrednotenju gospodarskih gibanj in ekonomske politike Slovenije v evropskem kontekstu ter umeščanju dobrih managerskih praks v kontekst družbenega razvoja in zagotavljanja blaginje. 

Pogled je projekt Združenja Manager, v okviru katerega izhaja letna strokovna publikacija, ki je dostopna v tiskani in spletni verziji, v slovenskem in angleškem jeziku. S Pogledom naslavljamo vse odločevalce v Sloveniji in z njo povezanem gospodarskem in družbenem prostoru, namenjamo ga vsej kritični javnosti v Sloveniji in Evropi z namenom, da okrepimo zavedanje o soodvisnosti pri ustvarjanju družbenega napredka in poudarimo potrebo po širšem konceptu odgovornosti vseh deležnikov v družbi.

Združenje Manager po enem letu ponosno predstavlja novo publikacijo: Pogled 2020 

Družbeni napredek in blaginja je ena od strateških tem Združenja Manager, ki jo še posebej razvijamo skozi projekt Pogled in v sodelovanju z Observatorijem ZM. V letu 2019 smo naslovili naslednja pomembna vprašanja:

→ Kako se Slovenija sooča z izzivom ohranjanja in povečevanja družbene blaginje ob demografskih izzivih in ogroženosti od klimatskih sprememb?
→ Kakšna je pot do razvojnega sporazuma? 
→ Ali ukrepi ekonomske politike spodbujajo konkurenčnost slovenskega gospodarstva, rast produktivnosti in krepitev družbene kohezije?

Pogled 2020 smo predstavili na dogodku Konkurenčnost, inovativnost in pot do razvojnega dogovora 4. decembra 2019 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Več izveste v kratkem povzetku.

Pogledu 2020 smo izpostavili:

→ scenarije dolgoročne vzdržnosti javnih financ, pri čemer se bomo zlasti naslonili na demografska predvidevanja (projekcije). Projekcije vzdržnosti pokojninskega sistema bomo dopolnili z vzdržnostjo zdravstvenega sistema ter na podlagi skupnih ocenjenih učinkov oblikovali priporočila in ukrepe za dvig produktivnosti in konkurenčnosti ob petih točkah razvojnega sporazuma.

→ Vprašanje sprejemanja neenakosti na podlagi meritokratskih načel uspešnosti in družbene odgovornosti bomo obravnavali z vidika povezanosti le-teh s sposobnostjo krepitve in dolgoročnega ohranjanja družbene blaginje.

→ Iskali bomo rešitve za delovanje pravne države in spoštovanje zasebne lastnine ter svobodne podjetniške pobude.

→ Predstavili bomo dobre prakse managementa in umestili Slovenijo v kontekst izzivov trajnostnega razvoja, inovativnosti in evropskega "zelenega dogovora".

Pogled 2019 lahko še enkrat preberete/prelistate tu.

Četrtletne izdaje Pogleda 2020

V publikaciji Pogled 2019 (v angleški izdaji: Outlook 2019) smo posebej izpostavili:

• scenarije prihodnjega gospodarskega razvoja ob danih demografskih projekcijah; 
• vlogo prosvetljenega managementa v krepitvi in dolgoročnemu ohranjanju družbene blaginje;
• pomen pravne države za mednarodno konkurenčnost.

Vse te vidike smo povezali z dobrimi praksami managementa v Sloveniji, ki jih Združenje Manager sistematično spremlja prek svojih članov in zavedanje o njih razširja v javnosti.

Za ta projekt se je Združenje Manager okrepilo z Observatorijem, ekspertno skupino zunanjih strokovnjakov in akademikov ter izkušenih managerjev iz lastnih vrst, ki deluje pod vodstvom dr. Dušana Mramorja. V tej posvetovalni skupini so tudi dr. Ali Žerdin, dr. Verica Trstenjak in mag. Velimir Bole.

Pokrovitelji publikacije Pogled 2020
Glavni pokrovitelj publikacije Pogled 2020
Pokrovitelji publikacije Pogled 2020