Sklad za talente

4stipendisti4

Subvencioniranje vrhunskega izobraževanja za mlade managerje/-ke

S pomočjo Sklada za talente mladim managerkam in managerjem do 40. leta starosti subvencioniramo vrhunsko izobraževanje na specializiranih programih svetovnih poslovnih šol.

 

Prihodnost je v rokah mladih. A naša odgovornost je, da danes poskrbimo za njihov razvoj in podporo.

Od leta 2007 je sekcija mladih managerjev podeljevala štipendije iz sklada za štipendiranje, s katerim smo v desetih letih s skupno 85.000 evri podprli vrsto mladih, ki so izstopali s svojimi sposobnostmi.

Od 2017 pišemo novo zgodbo, s katero podpiramo nadaljnji razvoj mladih managerk in managerjev. S Skladom za talente slednjim omogočamo vrhunsko izobraževanje na svetovnih poslovnih šolah preko specializiranih programov (Executive Education), letos dajemo poudarek na trajnostnem voditeljstvu.

Letošnji štipendisti

Komisija Sklada za talente je v januarju 2021 na podlagi prejetih prijav na razpisu izbrala štiri prejemnike subvencije. Na vrhunskih poslovnih šolah se bodo izobraževali:

  • Uršula Grošelj, NIL, na programu Business and Climate Change na Cambridge Institute for Sustainability Leadership;
  • Blaž Ferenc, A1 Slovenija in Vip mobile, na programu Strategic Partnership na IMD;
  • Matic Vogrič, Safilo Group, na programu Inspirational Leadership na IMD;
  • Martin Železnik, Blažič, na programu Sustainable Business Strategy na Harvard Business School.
groselj
Uršula Grošelj, NIL
ferencsq2
Blaž Ferenc, A1 Slovenija in Vip mobile
vogricsq
Matic Vogrič, Safilo Group
zelezniksq
Martin Železnik, Blažič
RAZPISANI PROGRAMI PO POSAMEZNIH POSLOVNIH ŠOLAH V LETU 2021

Harvard Business School

Sustainable Business Strategy
februar, marec ali april 2021
1.050 USD

Več

Cambridge Institute for Sustainability Leadership

Business Sustainability Management online short course
3. februar, 21. april 2021
2.200 GBP

Več

Cambridge Institute for Sustainability Leadership

Communicating for Influence and Impact online short course
17. februar, 28. april 2021
2.200 GBP

Več

Cambridge Institute for Sustainability Leadership

Sustainable Supply Chain Management Online
10. februar, 26. maj 2021
2.200 GBP

Več

Cambridge Institute for Sustainability Leadership

High Impact Leadership online short course
27. januar, 19. maj 2021
2.200 GBP

Več

Cambridge Institute for Sustainability Leadership

Business and Climate Change
24. februar, 19. maj 2021
2.200 GBP

Več

Cambridge Institute for Sustainability Leadership

Sustainable Finance online short course
27. januar, 21. april 2021
2.200 GBP

Več

Frankfurt School of Finance and Management

Climate Adaptation Finance
1. marec - 31. avgust 2021
1.350/1.550 EUR

Več

Frankfurt School of Finance and Management

Sustainable Finance
1. marec - 31. avgust 2021
1.350/1.550 EUR

Več

Frankfurt School of Finance and Management

Climate & Renewable Energy Finance
1. marec - 31. avgust 2021
1.350/1.550 EUR

Več

IMD

Winning Sustainability Strategies
22. februar - 28. marec 2021, 3. maj - 6. junij 2021
1.950 CHF

Več

IMD

Strategic Partnerships
17. maj - 11. julij 2021
2.950 CHF

Več

IMD

Inspirational Leadership
8. februar - 4. april 2021, 3. maj - 27. junij 2021
2.950 CHF

Več

INSEAD

Gender Diversity
29. marec 2021
1.500 EUR

Več

Yale School of Management

Fostering Inclusion and Diversity
22. februar 2021
2.500 - 3.500 USD

Več

London Business School

Sustainability Leadership and Corporate Responsibility
9. februar - 30. marec 2021
1.500 GBP

Več
Namen Sklada za talente

S pomočjo Sklada za talente mladim managerkam in managerjem do 40 leta starosti subvencioniramo vrhunsko izobraževanje na specializiranih programih (Executive Education Courses) svetovnih poslovnih šol.

Kdo lahko kandidira?

Na razpisu lahko kandidirajo članice in člani Združenja Manager, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:  

  • starost do vključno 40 let,
  • 3 leta na vodstveni funkciji*,
  • oseba ni član oz. članica poslovodstva,
  • v preteklosti ni prejel/a štipendije s strani Združenja Manager.

Na razpisu lahko kandidirajo tudi osebe, ki izpolnjujejo zgornje pogoje in še niso člani Združenja Manager, vendar se morajo ob oddaji vloge za razpis včlaniti v Združenje Manager.

* Za  vodstveni  oziroma  managerski  položaj se  šteje  položaj,  na  katerem posameznik  prevzema  del  pristojnosti  in  odgovornosti  za  izvajanje  strategije  in  poslovne politike organizacije oziroma ima za to izvršna pooblastila.

Višina subvencije

Komisija bo med prispelimi kandidaturami izbrala vsaj dva prejemnika, ki jima bo dodelila sredstva iz Sklada za talente.

Izbrana kandidata oziroma kandidati bodo prejeli subvencijo v višini od 30 % do 60 % šolnine izbranega programa.

Izborna komisija in kriteriji izbire

Komisijo v letu 2021 sestavljajo: Maja Fesel Kamenik, Metoda Debeljak, Rok Hodej in Klemen Medved.

Komisija prejemnika in višino subvencije določi po prostem preudarku, na podlagi izpolnjenega vprašalnika, motivacijskega pisma, trajnostnega načina razmišljanja in delovanja ter skladnosti izbranega izobraževanja z delovanjem in poslanstvom Združenja Manager.

Deljenje znanja

Ker je znanje potrebno deliti in ga na ta način plemenititi, so prejemniki subvencije povabljeni, da svoje znanje delijo s člani Združenja Manager in podporniki sklada. 

Štipendisti zadnjih let

Prejemniki subvencije iz Sklada za talente v letu 2020 so bili Iztok Pavlin, Business Solutions, Katarina Primožič Ramoveš, NIL, ter Sanja Savič, PwC svetovanje. Vsi so svoje znanje nadgrajevali na Harvard Business School, program Sustainable Business Strategy. (več v članku na MQ portalu)

Prejemniki subvencije iz Sklada za talente v letu 2019 so bili Klemen Medved, Poslovni sistem Mercator, ki je na London Business School obiskoval program Developing Strategy for Value Creation; Katarina Petronijević, Danfoss Trata, ki je na INSEAD obiskovala program Leadership Communication with Impact in Iztok Lončar, TEM Čatež, ki je na IEDC obiskal Young managers proigram.

Prejemnika subvencije iz Sklada za talente v študijskem letu 2017/2018 sta bila Ksenija Frelih, Poclain Hydraulics, ki je na IEDC Bled obiskovala Young Managers Program, in Matic Jurkošek, Založba Rokus Klett, ki je na INSEADU študiral Competitive Strategy.

ksenija

Ksenija Frelih, Poclain Hydraulics

"S prijavo na razpis Sklada za talente sem želela pridobiti možnost, da nadgradim svoje znanje. Med več priznanimi evropskimi poslovnimi šolami sem izbrala IEDC Bled in v dveh tednih izobraževanja sem pridobila nova spoznanja, se navduševala nad izjemnimi predavatelji in pridobila prijatelje iz različnih koncev sveta. Za to spodbudo v obliki financiranja sem Združenju Manager izjemno hvaležna."

(Young Managers Program, IEDC Bled)

loncar2

Iztok Lončar, TEM Čatež

"Spoznal sem najnovejše pristope vodenja zaposlenih, strateškega managementa, marketinga, prodaje, bolje razumem finančne kazalnike podjetja in pridobil sem informacije in znanja udeležencev iz različnih panog ter delov sveta. V hitro spreminjajočem se poslovnem svetu bom novo pridobljeno znanje uporabil v smeri novih idej, boljših poslovnih rezultatov, rasti zaposlenih ter okolja, v katerem živimo."

(Young Managers Program, IEDC Bled)

medved4

Klemen Medved, Poslovni sistem Mercator

"Na programu sem spoznal najsodobnejše metode, orodja in pristope za razvoj in implementacijo strategij, pridobil neprecenljive povratne informacije in nasvete profesorjev ter udeležencev programa iz različnih delov sveta, kultur in panog, hkrati pa naredil premik naprej v načinu razmišljanja in delovanja. Verjamem, da bom s pomočjo teh izkušenj še uspešneje reševal izzive, s katerim bomo skupaj ustvarjali svet boljši."

(Developing Strategy for Value Creation, London Business School)

katarina

Katarina Petronijević, Danfoss Trata

"Komunikacija je ena izmed najpomembnejših kompetenc uspešnih vodij. Navdihujoča in vizionarska komunikacija lahko naredi pozitiven in konstruktiven preobrat pri vsakem upravljanju sprememb ter vpliva na motivacijo posameznika, da preseže običajno. Kot HR Business Partner sem pogosto v središču sprememb in njihovega vpliva na zaposlene, zato pričakujem, da bo poglobljeno znanje pripomoglo k njihovemu boljšemu upravljanju."

(Leadership Communication with Impact, INSEAD)

Podpornika