Sklad za talente

sklad header3

Podpora perspektivnim mladim managerkam in managerjem

Prihodnost je v rokah mladih. A naša odgovornost je, da danes poskrbimo za njihov razvoj in podporo.

Do leta 2017 je sekcija mladih managerjev podeljevala štipendije iz sklada za štipendiranje, s katerim smo v desetih letih s skupno 85.000 evri podprli vrsto mladih, ki so izstopali s svojimi sposobnostmi. Letos pišemo novo zgodbo, s katero podpiramo nadaljnji razvoj mladih managerk in managerjev. S Skladom za talente slednjim omogočamo vrhunsko izobraževanje na kar petih evropskih poslovnih šolah preko specializiranih programov (Executive Education Courses): INSEADLondon Business SchoolSDA Bocconi ter Ekonomska fakulteta UL in IEDC Bled.

 

Ste razmišljali, da bi svoje znanje nadgradili na priznanih evropskih poslovnih šolah?

Kako?

S pomočjo Sklada za talente mladim managerkam in managerjem do 40 leta starosti subvencioniramo vrhunsko izobraževanje na specializiranih programih (Executive Education Courses) petih evropskih poslovnih šol: INSEAD, London Business School, SDA Bocconi ter Ekonomska fakulteta UL in IEDC Bled.

Širok izbor poslovnih programov

Izberete lahko programe, ki potekajo na petih izbranih poslovnih šolah v obdobju med novembrom 2017 in julijem 2018. Šole nudijo različne vsebinske programe. Kandidirate lahko le za en program (Executive Education Courses), na eni poslovni šoli*. Razpisane programe najdete v poglavju Razpisani programi po posameznih poslovnih šolah.

Kdo lahko kandidira?

Na razpisu lahko kandidirajo članice in člani Združenja Manager do vključno 40 leta starosti. Na razpisu lahko kandidirajo tudi osebe na vodstvenih mestih do vključno 40 leta, ki sicer še niso člani Združenja Manager, ob oddaji vloge za razpis pa se včlanijo v Združenje Manager.

Višina subvencije

Komisija bo med prispelimi kandidaturami izbrala vsaj dva prejemnika, ki jima bo dodelila sredstva iz Sklada za talente. Izbrana kandidata oziroma kandidati bodo prejeli subvencijo v višini od 20 % do 60 % šolnine izbranega programa**.

Sredstva štipendije bodo na transakcijski račun prejemnika oziroma njegovega delodajalca, če je ta plačnik prejemnikovega izobraževanja, nakazana po uspešno zaključenem izobraževanju, in sicer na podlagi predloženega potrdila o plačilu in zaključku izobraževanja.

Prijava na razpis

•    Rok za oddajo kandidature je 8.11.2017.
•    Prijavo*** z motivacijskim pismom in CV v angleščini izpolnite na spletni strani.

Izborna komisija in kriteriji izbire

Komisija, ki jo sestavljajo Uroš Mesojedec, Maja Fesel Kamenik, Diana Jecič bo med prispelimi vlogami izbrala najmanj dva prejemnika subvencije.

Komisija bo prejemnika in višino štipendije izbrala oziroma določila po prostem preudarku, na podlagi izpolnjenega vprašalnika, motivacijskega pisma in skladnosti izbranega izobraževanja z delovanjem ter poslanstvom Združenja Manager. Po potrebi bo komisija s kandidati opravila tudi osebni razgovor.

Obveznosti prejemnika subvencije

Prejemnik bo v roku 8 dni od prejema obvestila, da je izbran, z Združenjem Manager sklenil pogodbo, v kateri bosta natančneje opredelila medsebojne pravice in obveznosti. Sklenitev pogodbe je nujen pogoj za pridobitev pravice do štipendije.
Prejemnik se obveže, da se bo udeležil izbranega izobraževanja v izbranem terminu.
Prejemnik se obveže, da bo v roku 12 mesecev po zaključku izobraževanja, pridobljeno znanje delil s člani Združenja Manager in partnerji projekta na način, določen v dogovoru z Združenjem Manager (predavanje/okrogla miza/prispevek/delovna skupina...). V primeru, da prejemnik svoje obveznosti iz te alineje ne izpolni, je dolžan prejeta sredstva štipendije vrniti.

Razpisani programi po posameznih poslovnih šolah

Izbirate lahko med t.i. Open Education Courses oz. Management Development Programs, ki so objavljeni v spodnjih povezavah****.

 

 

    Insead logo9 London Business School logo5 SDA Bocconi logo5    Faculty of Economics logo3    IEDC logo5

   

               

zvezdice

* Vključitev v določen program izobraževanja je lahko povezana z izpolnjevanjem določenih pogojev, ki so objavljeni na spletnih straneh izvajalcev. V kolikor prejemnik ne izpolnjuje pogojev izvajalca izobraževanja za vključitev v vlogi naveden program izobraževanja, ne more izbrati drugega programa izobraževanja. V tem primeru lahko komisija štipendijo podeli drugemu kandidatu. ZM nima vpliva na določitev pogojev za vključitev v program izobraževanja s strani izvajalca programa in ne odgovarja za njihovo neizpolnjevanje s strani prejemnika.

**Stroške nastanitve, prehrane in prevozov si prejemnik subvencije krije sam.

*** Prijavo izpolnite tako, da se prijavite z google računom. V kolikor nimate google računa, izpolnite vprašalnik na tej povezavi, motivacijo pismo in CV (oboje v angleščini) pa pošljite na e-naslov diana.jecic(at)zdruzenje-manager.si.

**** Subvencija ni namenjena za programe MBA, Master Courses, Custom Programmes, Corporate open, Phd, itd.

 

Glavni podpornik

Zavarovalnica Triglav, d.d.