Sklad za talente

Sklad za talente

Subvencioniranje vrhunskega izobraževanja za mlade managerje/-ke

S pomočjo Sklada za talente mladim managerkam in managerjem do 40. leta starosti subvencioniramo vrhunsko izobraževanje na specializiranih programih svetovnih poslovnih šol.

 

mqkonf sklad
Podelitev priznanj Sklada za talenta na MQ konferenci junija 2022 na Brdu pri Kranju.

Prihodnost je v rokah mladih. A naša odgovornost je, da danes poskrbimo za njihov razvoj in podporo.

Od leta 2007 je sekcija mladih managerjev podeljevala štipendije iz sklada za štipendiranje, s katerim smo v desetih letih s skupno 85.000 evri podprli vrsto mladih, ki so izstopali s svojimi sposobnostmi.

Od 2017 pišemo novo zgodbo, s katero podpiramo nadaljnji razvoj mladih managerk in managerjev. S Skladom za talente slednjim omogočamo vrhunsko izobraževanje na svetovnih poslovnih šolah preko specializiranih programov (Executive Education), tudi v letošnjem letu dajemo poudarek na trajnostnem voditeljstvu.

Kdo lahko kandidira?

Na razpisu lahko kandidirajo članice in člani Združenja Manager, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

  • starost do vključno 40 let,
  • 3 leta na vodstveni funkciji*,
  • oseba ni član oz. članica poslovodstva,
  • v preteklosti ni prejel/a štipendije s strani Združenja Manager.

Na razpisu lahko kandidirajo tudi osebe, ki izpolnjujejo zgornje pogoje in še niso člani Združenja Manager, vendar se morajo ob oddaji vloge za razpis včlaniti v Združenje Manager.

*Za vodstveni oziroma managerski položaj se šteje položaj, na katerem posameznik prevzema del pristojnosti in odgovornosti za izvajanje strategije in poslovne politike organizacije oziroma ima za to izvršna pooblastila.

ŠTIPENDISTI V LETU 2024

Komisija Sklada za talente je v januarju 2024 na podlagi prejetih prijav na razpisu izbrala prejemnici in prejemnika štipendije. Na vrhunskih poslovnih šolah se v letu 2024 izobražujejo:

  • Živa Jezernik, Triglav Skladi, na programu Harvard Business School: Power and Influence for Positive Impact
  • Robert Kovačič Batista, Be-terna, na programu Cambridge Institute for Sustainability Leadership: Business Sustainability Management
  • Nina Krmac, A1, na programu Harvard Business School: Power and Influence for Positive Impact
  • mag. Maja Malešević, PWC, na programu Cambridge Institute for Sustainability Leadership: Business Sustainability Management.
jezerniksq2
Živa Jezernik, Triglav Skladi
kovacicsq
Robert Kovačič Batista,
Be-terna
krmacsq
Nina Krmac, A1
malesevicsq
mag. Maja Malešević, PWC
IZBIRNA KOMISIJA IN KRITERIJI IZBIRE

Komisijo v študijskem letu 2023/2024 sestavljajo: Metoda DebeljakMaja Fesel KamenikRok Hodej, Klaudija Javornik in Klemen Medved.

Komisija prejemnika in višino subvencije določi po prostem preudarku, na podlagi izpolnjenega vprašalnika, motivacijskega pisma, trajnostnega načina razmišljanja in delovanja ter skladnosti izbranega izobraževanja z delovanjem in poslanstvom Združenja Manager.

Izbrani kandidati prejmejo subvencijo v višini od 30 % do 60 % šolnine izbranega programa.

RAZPIS 2023/2024

Razpis za študijsko leto 2023/2024

Rok za prijavo je bil 5. januar 2024. Naslednji razpis bo objavljen v decembru 2024.

Povezava do razpisa

Kandidatke in kandidati lahko izbirajo med razpisanimi t.i. Executive Education programi na poslovnih šolah:

-      Harvard Business School;

-      Cambridge Institute for Sustainable Leadership;

-      University of Oxford: Said Business School;

-      University of Cambridge: Judge Business School;

-      Frankfurt School of Finance and Management;

-      IMD;

-      INSEAD;

-      London Business School;

-      LSE;

-      Imperial College Business School.

Povezava do razpisanih programov

Deljenje znanja

Ker je znanje potrebno deliti in ga na ta način plemenititi, so prejemniki subvencije povabljeni, da svoje znanje delijo s člani Združenja Manager in podporniki sklada. 

Štipendisti v letu 2023

Komisija Sklada za talente je v januarju 2023 na podlagi prejetih prijav na razpisu izbrala tri prejemnike subvencije. Na vrhunskih poslovnih šolah so se v letu 2023 izobraževali:

jazbec

Jan Jazbec, Corwin

Harvard Business School: Sustainable Investing Course

"Zahvaljujem se združenju Manager za podporo pri napredovanju mladih menedžerjev, v mojem primeru v okviru podpore za udeležbo tečaja Harvard Business School o trajnostnem investiranju. Ta strateški program, ki poudarja vključevanje netradicionalnih meril, kot so dejavniki ESG, se ujema z mojo predanostjo opremljanju z znanji, ki so potrebna na dinamičnem področju trajnostnega investiranja. Podpora Sklada za talente je ključnega pomena za aktivno vključevanje mladih v izobraževalne priložnosti in prispevanje k odgovorni in trajnostni prihodnosti. Hvaležen sem za to spodbudo združenja, ki nam omogoča, da oblikujemo boljšo prihodnost."

pakrac

Vladimir Pakrac, MESI

Harvard Business School: Sustainable Business Strategy

"V sklopu tečaja Harvard Business School: Sustainable Business Strategy so predavateljica in posamezniki iz vodstvenih struktur največjih podjetij na svetu pokazali ne samo da lahko, temveč da moramo pri sprejemanju odločitev vedno v obzir vzeti tudi njihove posledice na okolje in človeka. Vesel in hvaležen sem, da sem imel s pomočjo Sklada za talente Združenja Manager ter podpore podjetja MESI možnost spoznati nekatere izmed najboljših praks trajnostnega vodenja."

Anze S

Anže Svoljšak, Optiweb

Cambridge Institute for Sustainability Leadership: Leading Sustainability: High Impact Leadership

"Kako voditi v različnih kontekstih, kakšne so lastnosti high-impact vodje ter kako jih razvijati, kako uspešno komunicirati, ter kako vzpodbujati okolje za rast in inovacije. S pomočjo Sklada za talente Združenja Manager sem imel priložnost pridobivati znanja iz teh, ter mnogih drugih področij, strnjenih v osem tednov intenzivnega izobraževanja v okviru Leading Sustainability: High Impact Leadership pod okriljem Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Tekom interaktivnih predavanj ter nalog, ki so spodbujala poglobljeno razmišljanje ter interakcijo z ostalimi udeleženci iz celega sveta smo si izmenjali svoje izkušnje, pridobil sem nova znanja, evalviral svoje trenutne vodstvene kompetence in stil ter si začrtal cilje, kako bom svoj stil in sposobnosti nadgradil in razširil. Pridobljena znanja mi pomagajo pri mojem vsakdanjem delu biti boljši vodja, ter so mi razširile pogled izven meja organizacije.

Štipendisti zadnjih let

V letu 2022 smo subvencionirali šolanje štirim štipendistkam oz. štipendistom: Nataši Hartman, Iskra Mehanizmi (Sustainable Business Strategy na Harvard Business School), Boštjanu Podkrajšku, Paloma (Sustainable Business Strategy na Harvard Business School), Mitji Pustu, Akrapovič (Sustainable Supply Chain Management na Cambridge Insititute for Sustainability Leadership) in Špeli Rojnik, Endava (Communicating for Influcence and Impact na Cambridge Insititute for Sustainability Leadership).

Prejemniki subvencije iz Sklada za talente v letu 2021 so bili Uršula Grošelj, NIL (Business and Climate Change na Cambridge Institute for Sustainability Leadership), Blaž Ferenc, A1 Slovenija in Vip mobile (Strategic Partnership na IMD), Matic Vogrič, Safilo Group (Inspirational Leadership na IMD), in Martin Železnik, Blažič (Sustainable Business Strategy na Harvard Business School).

Prejemniki subvencije iz Sklada za talente v letu 2020 so bili Iztok Pavlin, Business Solutions, Katarina Primožič Ramoveš, NIL, ter Sanja Savič, PwC svetovanje. Vsi so svoje znanje nadgrajevali na Harvard Business School, program Sustainable Business Strategy. (več v članku na MQ portalu)

Prejemniki subvencije iz Sklada za talente v letu 2019 so bili Klemen Medved, Poslovni sistem Mercator, ki je na London Business School obiskoval program Developing Strategy for Value Creation; Katarina Petronijević, Danfoss Trata, ki je na INSEAD obiskovala program Leadership Communication with Impact in Iztok Lončar, TEM Čatež, ki je na IEDC obiskal Young managers proigram.

Prejemnika subvencije iz Sklada za talente v študijskem letu 2017/2018 sta bila Ksenija Frelih, Poclain Hydraulics, ki je na IEDC Bled obiskovala Young Managers Program, in Matic Jurkošek, Založba Rokus Klett, ki je na INSEADU študiral Competitive Strategy.

groselj4

Uršula Grošelj, NIL

"Mladi managerji so v bistvu agenti sprememb (eng. Change Agent). Ključno pri spremembah je, da najprej managerji sami razumejo spremembo in zakaj naj bi do nje prišlo, v nadaljevanju pa jo skušajo na razumljiv način in predvsem v pravem trenutku predstaviti nadrejenim in drugim deležnikom. Za uvajanje kakršnih koli sprememb je torej potrebno veliko znanja, izkušenj in empatije, zato je izobraževanje na področju trajnostnega voditeljstva ključno za uvajanje sprememb na tem področju, ki je še novo. Za program Business and Climate Change na Cambridge Institute for Sustainability Leadership sem se odločila predvsem zaradi zelo aktualne teme, kako voditi organizacijo, da preide na brezogljično poslovanje. Takoj, ko sem videla naslov, sem si rekla: to je to! Najbolj me je navdušila logična in praktična ureditev samega programa, profesionalno osebje in praktični izdelek na koncu. Program je potekal virtualno, zato sem malo pogrešala spoznavanje in srečanja v živo."

ferencsq3

Blaž Ferenc, A1 Slovenija in Vip mobile

"Svet okoli nas se hitro razvija in z njim se moramo razvijati tudi mi, če želimo biti v njem uspešni. Sklad za talente mi je ponudil priložnost za razvoj na področju strateških partnerstev, ki je zelo pomembno, a mu pogosto posvečamo premalo sistematične pozornosti. Je bilo izobraževanje intenzivno? Lagal bi, če bi rekel, da ne. Je bilo na trenutke naporno? Vsekakor. Toda naučil sem se veliko novega. Spoznal sem zanimive ljudi s celega sveta z najrazličnejšimi izkušnjami. In predvsem, postavil sem se izven cone udobja ter se preizkusil na meni dotlej sorazmerno nepoznanem področju. Zato sem zelo vesel, da sem ponujeno priložnost za izobraževanje zagrabil z obema rokama. Brez razmišljanja bi jo še enkrat. Pravzaprav jo verjetno tudi bom, le da v lastni režiji. V Skladu za talente pa ste na vrsti vi."

zelezniksq2

Martin Železnik, Blažič

"Izjemno vesel sem, da Združenje Manager podpira razvoj oseb, ki jih prepoznajo kot talente. Program, ki sem ga izbral, je bil izveden odlično. Predavatelji so bili izjemni, teorija močno podprta z realnimi primeri in kljub izobraževanju na daljavo je bilo vse skupaj zelo interaktivno. Še najbolj pomembno pa je bilo morda dejstvo, da sem skozi program veliko komuniciral z različnimi ljudmi in tako začutil njihove študijske namene, slišal dileme, s katerimi se srečujejo ter spoznaval njihove korake na poti k boljšemu jutri za vse, kar je nekako bistvo programa. Sodelovanje v programu mi je dalo priložnost, da sem poglobil znanja na področju trajnostne poslovne strategije, kar je bilo dragoceno za moj osebni in poklicni razvoj. S pridobljenim novim znanjem bom zmožen prepoznavanja strateških priložnosti za doseganje ciljev družbene odgovornosti našega podjetja, saj verjamem, da je trajnost edina možnost, če želimo uspeti kot podjetje in kot družba nasploh."

medved4

Klemen Medved, Mercator

"Na programu sem spoznal najsodobnejše metode, orodja in pristope za razvoj in implementacijo strategij, pridobil neprecenljive povratne informacije in nasvete profesorjev ter udeležencev programa iz različnih delov sveta, kultur in panog, hkrati pa naredil premik naprej v načinu razmišljanja in delovanja. Verjamem, da bom s pomočjo teh izkušenj še uspešneje reševal izzive, s katerim bomo skupaj ustvarjali svet boljši."

ksenija

Ksenija Frelih, Poclain Hydraulics

"S prijavo na razpis Sklada za talente sem želela pridobiti možnost, da nadgradim svoje znanje. Med več priznanimi evropskimi poslovnimi šolami sem izbrala IEDC Bled in v dveh tednih izobraževanja sem pridobila nova spoznanja, se navduševala nad izjemnimi predavatelji in pridobila prijatelje iz različnih koncev sveta. Za to spodbudo v obliki financiranja sem Združenju Manager izjemno hvaležna."

loncar2

Iztok Lončar, TEM Čatež

"Spoznal sem najnovejše pristope vodenja zaposlenih, strateškega managementa, marketinga, prodaje, bolje razumem finančne kazalnike podjetja in pridobil sem informacije in znanja udeležencev iz različnih panog ter delov sveta. V hitro spreminjajočem se poslovnem svetu bom novo pridobljeno znanje uporabil v smeri novih idej, boljših poslovnih rezultatov, rasti zaposlenih ter okolja, v katerem živimo."

katarina

Katarina Petronijević, Danfoss Trata

"Komunikacija je ena izmed najpomembnejših kompetenc uspešnih vodij. Navdihujoča in vizionarska komunikacija lahko naredi pozitiven in konstruktiven preobrat pri vsakem upravljanju sprememb ter vpliva na motivacijo posameznika, da preseže običajno. Kot HR Business Partner sem pogosto v središču sprememb in njihovega vpliva na zaposlene, zato pričakujem, da bo poglobljeno znanje pripomoglo k njihovemu boljšemu upravljanju."

Podpornika