Sklad za talente

sklad header3

Do 4. aprila odprt nov razpis za mlade managerje!

Mlade managerke in managerji, prijavite se na razpis Sklada za talente, ki vam omogoča vrhunsko izobraževanje na petih priznanih evropskih poslovnih šolah: IMDINSEADLondon Business SchoolEkonomska fakulteta UL in IEDC Bled. Čas imate do 4. aprila!

Več o pogojih razpisa si lahko preberete spodaj ali levo v PDF priponki.

 

Prihodnost je v rokah mladih. A naša odgovornost je, da danes poskrbimo za njihov razvoj in podporo.

Od leta 2007 je sekcija mladih managerjev podeljevala štipendije iz sklada za štipendiranje, s katerim smo v desetih letih s skupno 85.000 evri podprli vrsto mladih, ki so izstopali s svojimi sposobnostmi. Od 2017 pišemo novo zgodbo, s katero podpiramo nadaljnji razvoj mladih managerk in managerjev. S Skladom za talente slednjim omogočamo vrhunsko izobraževanje na kar petih evropskih poslovnih šolah preko specializiranih programov (Executive Education Courses).

 

Nadgradnja znanja na priznanih poslovnih šolah

Prejemnika subvencije iz Sklada za talente v študijskem letu 2017/2018 sta Ksenija Frelih, Poclain Hydraulics, ki je na IEDC Bled obiskovala Young Managers Program, in Matic Jurkošek, Založba Rokus Klett, ki je na INSEADU študiral Competitive Strategy.

Namen Sklada za talente

S pomočjo Sklada za talente mladim managerkam in managerjem do 40 leta starosti subvencioniramo vrhunsko izobraževanje na specializiranih programih (Executive Education Courses) petih evropskih poslovnih šol: IMD, INSEAD, London Business School, ter Ekonomska fakulteta UL in IEDC Bled.

Širok izbor poslovnih programov

Perspektivne mlade managerke in managerji lahko izbirajo programe, ki potekajo na petih izbranih poslovnih šolah v obdobju med aprilom in decembrom 2019. Šole nudijo različne vsebinske programe.

Kdo lahko kandidira?

Na razpisu lahko kandidirajo članice in člani Združenja Manager, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:  

  • starost do vključno 40 let,
  • 5 let na vodstveni funkciji*,
  • oseba ni član oz. članica poslovodstva,
  • v preteklosti ni prejel/a štipendije s strani Združenja Manager.

Na razpisu lahko kandidirajo tudi osebe, ki izpolnjujejo zgornje pogoje in še niso člani Združenja Manager, vendar se morajo ob oddaji vloge za razpis včlaniti v Združenje Manager.

* Za  vodstveni  oziroma  managerski  položaj se  šteje  položaj,  na  katerem posameznik  prevzema  del  pristojnosti  in  odgovornosti  za  izvajanje  strategije  in  poslovne politike organizacije oziroma ima za to izvršna pooblastila.

Višina subvencije

Komisija bo med prispelimi kandidaturami izbrala vsaj dva prejemnika, ki jima bo dodelila sredstva iz Sklada za talente. Izbrana kandidata oziroma kandidati bodo prejeli subvencijo v višini od 20 % do 60 % šolnine izbranega programa.

Izborna komisija in kriteriji izbire

Komisijo sestavljajo Uroš Mesojedec, Maja Fesel Kamenik, Metoda Debeljak in Diana Jecič.

Komisija prejemnika in višino subvencije določi po prostem preudarku, na podlagi izpolnjenega vprašalnika, motivacijskega pisma in skladnosti izbranega izobraževanja z delovanjem ter poslanstvom Združenja Manager. 

Deljenje znanja

Ker je znanje potrebno deliti in ga na ta način plemenititi, so prejemniki subvencije povabljeni, da svoje znanje delijo s člani Združenja Manager in podporniki sklada. 

Razpisani programi po posameznih poslovnih šolah

V letu 2019 lahko izbirate med t.i. Open Education Courses, Executive Education oz. Management Development Programs na petih poslovnih šolah.

S klikom na posamezno poslovno šolo, se vam odpre excel z razpisanimi programi. 

  imdlogo5Insead logo9London Business School logo5     Faculty of Economics logo3    IEDC logo5

   

               

Podpornika
Pričevanja