Najboljša poslovna knjiga

Vladimir Kukavica dr5. Samo Rugelj Ajda Vodlan

Združenje Manager v sodelovanju z Zbornico knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS od leta 2013 izbira najboljšo poslovno knjigo v okviru Slovenskega knjižnega sejma.

Združenje Manager ter Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev sta za Najboljšo poslovno knjigo 2022 izbrala:

-          Adam Grant, Premisli še enkrat (UMco, 2022).

Strokovna komisija, ki jo sestavljajo predsednik Janez Škrabec ter članice in člani Petra Juvančič, Enej Kirn, Vladimir Kukavica, Marjana Lavrič Šulman, Lovro Peterlin in Ajda Vodlan je izbirala izmed 15-imi naslovi, ki so jih nominirali slovenski založniki. Med njimi je bilo 9 knjig slovenskih avtorjev in 6 knjig tujih avtorjev. V vsebinskih utemeljitvah je komisija zapisala:

Adam Grant: Premisli še enkrat

»Adam Grant (1981) je psiholog in že kar nekaj let eden najbolje ocenjenih profesorjev na ugledni Univerzi Wharton, prejemnik več nagrad ter avtor knjig Daš in dobiš ter Izvirnost, v katerih raziskuje zmožnost posameznika, da s svojimi sposobnostmi prispeva k blaginji družbe. Njegova raziskovalna področja so usmerjena na preučevanje človeške motivacije in iskanja načinov, s katerimi si človek lahko zagotovi ustvarjalno življenje. V svoji doslej najbolj odmevni knjigi Premisli še enkrat Grant s pomočjo mnogih raziskav, primerov in znanstvenih ugotovitev z različnih področij postavi pod drobnogled načine človekovega razmišljanja ter ustvarjanja lastnega pogleda na določeno težavo. V strokovno utemeljeni knjigi avtor zagovarja stališče, da imamo človekovo inteligenco običajno za sposobnost mišljenja in učenja. Vendar pa v hitro spreminjajočem se svetu vse bolj postaja nujno potreben tudi drugačen nabor kognitivnih sposobnosti: to je sposobnost, da ponovno premisliš o že premišljenem in odločenem ter da se moraš znati tudi odvaditi nečesa, česar si se že naučil, saj to ni več uporabno v svetu, v katerem si. Ljudje se v svojem delovnem in življenjskem procesu pogosto preveč prepustimo generičnim odzivom na zunanje izzive in obstanemo v območju mentalnega udobja, zato Grant bralcu postreže s pristopom, ki je – glede na današnji svet – veliko bolj utemeljen, saj trdi, da nam ni treba verjeti vsega, kar mislimo, in nam ni treba ponotranjiti vsega, kar čutimo. Če je znanje moč, je razumevanje in uporaba tega, česar ne vemo, modrost. Knjige z nauki, ki me je pred nekaj tedni na enem od pohodov po vročem kretskem soncu že obvarovala precejšnjih težav, saj sem upošteval ugotovitve iz začetne zgodbe v njej.« (Samo Rugelj, Bukla 167)

Komisija se je za Grantovo knjigo odločila, ker ocenjuje, da je ena ključnih sposobnosti, ki jih morajo poslovneži v teh kriznih časih pridobiti, sposobnost od-učenja. Pandemija, nato vojna v Evropi in hkrati energetska kriza skupaj z logističnimi izzivi ter izjemno inflacijo so ustvarili situacijo, ki ni le izjemno zahtevna za trenutno preživetje, temveč ustvarja svet negotovosti in torej zahteva izjemno zahteven razmislek o tem, kaj bo, kaj nas čaka. Pomembno se je torej vprašati: zakaj verjamemo, kar verjamemo in kako to spremenimo, ko spoznamo, da nam ne koristi. Kako se soočiti s situacijo, ko ugotovimo, da nekaj, kar smo se naučili in mislimo, da vemo, ni več prav? Izbrana knjiga je obvezno branje, učbenik za sodobne trajnostne voditelje, ki nam pomaga, da stopamo iz piedestala prepričanj, da imamo na temelju preteklih uspehov doživljenjsko jamstvo, da v danem trenutku vodimo prav. Čtivo je povabilo, da opustimo znanja in prepričanja, ki nam ne služijo več dobro, ter se, kot pravi Grant, zasidramo v prožnost namesto doslednost. Je spodbudno, razsvetljujoče znanje. Več

Najboljša poslovna knjiga 2020 in 2021

plan b

OIP 5

Združenje Manager ter Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS sta po enoletnem predahu znova podelila naziv Najboljše poslovne knjige. Tokratni izbor je zajemal bero dveh let – najboljši poslovni knjigi za leti 2020 in 2021 sta tako:
-          slovenski avtor: Boštjan Videmšek, Plan B, dopolnjena izdaja (UMco, 2021),
-          tuji avtor: Simon Sinek, Neskončna igra (prevod Eva Mahovic, Smart Com, 2020).

Strokovna komisija, ki jo sestavljajo predsednik Janez Škrabec ter članice in člani Petra Juvančič, Enej Kirn, Vladimir Kukavica, Marjana Lavrič Šulman in Lovro Peterlin je izbirala izmed 28-imi naslovi, ki so jih nominirali slovenski založniki. Prav zaradi bogatega nabora ter dejstva, da lani nagrada ni bila podeljena, je komisija sklenila, da bo letos podelila kar dve priznanji, in sicer eno za knjigo slovenskega avtorja ter eno za knjigo tujega avtorja. V vsebinskih utemeljitvah je komisija zapisala:

Boštjan Videmšek: Plan B

Plan B Boštjana Videmška je izjemno avtorsko delo, ki govori o ključnih temah naše prihodnosti – na eni strani o podnebnih spremembah, na drugi pa o izzivu pridobivanja energije, ki bo do okolja prijazen. V knjigi so predstavljene energijske iniciative, ki so se praviloma začele z angažiranim posameznikom – ta je prevzel vlogo gonila sprememb in prav to je eno bistvenih sporočil – da se! možno je! To sporočilo dodatno podčrta še okoliščina, da je večina teh projektov nastala v okoljih, ki so ekonomsko in energijsko precej degradirana (na primer Islandija, Tilos, Orkneyski otoki, gradiščanska Avstrija …) in ki so se  prav zaradi teh projektov ponovno začela razvijati.

Videmškov Plan B lahko beremo tudi kot načrt za prihodnjo energijsko in okoljsko politiko v Sloveniji, kjer imamo to srečo, da smo zaradi majhnosti lahko agilni.

Plan B je vrhunsko delo, ki dokazuje, da ima avtor širok pogled na svet, znanje, občutek za stvarnost, kritične vpoglede, bogate izkušnje terenskega dela ter osebno in novinarsko integriteto. Zato je Plan B najboljša poslovna knjiga let 2020 in 2021 slovenskega avtorja.

Simon Sinek: Neskončna igra

V Neskončni igri Simon Sinek pojasnjuje, da za končne igre (npr. šah in nogomet) veljajo določena pravila, vsaka igra ima začetek, sredino in konec, na koncu pa sta znana tako zmagovalec kot poraženec. V neskončnih igrah, kot sta posel ali politika, pa igralci pridejo in grejo, pravila se spreminjajo in ni jasno določenega konca.

Sinek zato po vzoru filozofa Jamesa Carseja govori o neskončni miselnosti. Voditelje poziva, naj na poslovanje svojih podjetij gledajo kot na neskončno igro s cilji, ki so onkraj dobička. S tako miselnostjo odpiramo pot agilnosti in inovativnosti, s tem pa zagotavljamo večjo dodano vrednost. Sinek je prepričan, da voditelji, ki so usvojili neskončno miselnost, gradijo močnejše, bolj inovativne in bolj navdihujoče organizacije. Knjiga je polna primerov, ki prikazujejo pomen neskončne v nasprotju s končno miselnostjo - npr. zaton Blockbusterja v primerjavi z vzponom Netflixa.

Neskončne igre ne igramo, da bi zmagali, ampak da bi še naprej igrali in včasih pritegnili v igro še več igralcev. Zato je Neskončna igra najboljša poslovna knjiga let 2020 in 2021 tujega avtorja.

Najboljši poslovni knjigi smo razglasili na zaključnem dogodku Sekcije mladih managaerjev in Združenja Manager – na Prednovoletnem mastersu 14. decembra 2021.

Najboljša poslovna knjiga 2019
naj poslovna knjiga 2019

Velesili umetne inteligence: Kitajska, Silicijeva dolina in novi svetovni red, Kai-Fu Lee, Založba Umco

Za najboljšo poslovno knjigo 2019 je komisija izbrala knjigo z naslovom Velesili umetne inteligence: Kitajska, Silicijeva dolina in novi svetovni red, ki jo je napisal dr. Kai-Fu Lee. Zanj je umetna inteligenca kot pogonski motor najobsežnejše tehnološke revolucije doslej, v kratkem pa bo po njegovem mnenju postala kot elektrika – povsod bo prisotna in brez nje ne bo mogoče živeti. To pomeni tudi velikansko odgovornost, da umetna inteligenca uresniči potencial sile dobrega na svetu, pa naj gre za ustvarjanje novih delovnih mest, napredek zdravstva ali lajšanje vsakdanjega življenja. Avtor se zaveda tudi potenciala njene zlorabe, zato kljub globalni tekmi za tehnološko prevlado poudarja potrebo po skupnem nastopu vseh držav. Eden od najbolj spoštovanih kitajskih strokovnjakov na področju umetne inteligence v svoji vizionarski knjigi ponudi tudi rešitve za eno najbolj korenitih sprememb v človeški zgodovini, knjiga pa daje tudi pomemben vpogled z vzhodne polovice sveta. Izdala jo je založba Umco.

V ožji izbor sta se uvrstili tudi knjigi V zagovor svojeglavih avtorice Charlan Nemeth in Učinkovita implementacija tržnih strategij dr. Amadee Dobovišek.

Najboljša poslovna knjiga 2018
Naj poslovna knjiga3

Podjetniška država, Mariana Mazzucato, Založba Umco

Za najboljšo poslovno knjigo 2018 je komisija izbrala knjigo Podjetniška država, razkrinkavanje zmot o javnem in zasebnem sektorju. Avtorica knjige je profesorica ekonomije inovativnosti na Univerzitetnem kolidžu v Londonu Mariana Mazzucato. Knjiga vzbuja še kako potrebno debato o vlogi države pri stimulaciji gospodarske rasti, do katere pripeljejo dolgoletne inovacije. Do nedavnega je veljalo, da naj bi razmeroma pasivna država predvsem poskrbela za prijetno ekonomsko okolje, ostalo pa bo potem opravil podjetni zasebni sektor. Knjiga ovrže zmoto o nerodni, birokratski državi nasproti dinamičnemu, inovativnemu zasebnemu sektorju in ugotovi, da zasebni sektor najde pogum za investiranje šele potem, ko je podjetniška država že naredila tvegane investicije. Vsa gospodarstva potrebujejo podjeten zasebni in javni sektor ter razumevanje vloge obeh, zato da bomo skupaj še bolj konkurenčni, uspešni in navsezadnje tudi vključujoči. In to mora biti zasluga vseh. 

Najboljša poslovna knjiga 2017
27281 22595

Predanost, Angela Duckworth, Založna Umco

Se tudi vam zdi, da ljudem z naravnimi sposobnostmi in višjo inteligenco pogosto spodleti, medtem ko tisti, ki so na videz brez večjega talenta, v življenju velikokrat dosežejo zavidljive rezultate? Od česa je odvisno, kdo bo v določeni situaciji uspešen in zakaj bo drugi v isti situaciji zaostal? Knjiga Predanost je izvirno delo, ki spodkopava stereotipno in vsesplošno prisotno prepričanje o naravni povezanosti prirojene inteligence, zunanjega videza in fizičnega zdravja z zanesljivo (ne)uspešno prihod­nostjo posameznika. Angela Duckworth, ameriška profesorica psihologije, v knjigi Predanost na osnovi znanstvenih dognanj in lastnih izkušenj prepričljivo in neposredno opiše lastnost, ki je v vsakem od nas in pomembno prispeva k posameznikovi uspešnosti – imenuje jo predanost (ang. grit).

Predanost je kombinacija zavzete odločnosti, potrpežljive vztrajnosti in strastnega prizadevanja za sledenje dolgoročnim življenjskim ambicijam.

Z navajanjem mnogih primerov, od zgodb učiteljev in staršev, ki so dnevno izpostavljeni skoraj nemogočim vzgojnim izzivom, prek razkrivanja strategij vodilnih direktorjev in športnih trenerjev, ki so potrebne za doseganje izjemnih rezultatov, pa vse do opisovanja napornega urjenja vojaških kadetov, ki ga dokončajo le najbolj vztrajni in predani, avtorica v knjigi Predanost pojasnjuje, iz česa je sestavljena ta vrlina, in zakaj je odličnost posameznika bolj odvisna od nje kot od številnih drugih človekovih lastnosti. 

V tem prepričljivem in razumljivem delu avtorica na provokativen način bralcu ponudi tudi priložnost za razmislek o osebni predanosti, o neizmerljivih virih lastne motivacije ter pokaže na možnosti in pomembnost osebne angažiranosti za samouresničevanje ciljev v življenju in pri delu.

Dr. Angela Duckworth, profesorica psihologije na univerzi v Pennsylvaniji, je ustanoviteljica Character Laba, ameriške neprofitne organizacije, ki se ukvarja z raziskovanjem človekovega značaja. Svoje strokovno delo je posvetila raziskovanju predanosti (ang. grit) in samokontrole (ang. self-control). Ti dve človeški lastnosti sta jo najbolj vznemirjali, ko je dolga leta službovala kot učiteljica matematike in opazovala, kako najbolj inteligentni in talentirani učenci ne končajo šolanja z najboljšimi rezultati. Prodorna nevroznanstvenica je dobitnica številnih nagrad in priznanj, med drugim nagrade MacArtur za izjemno izvirnost svojega dela. Kot svetovalka je v preteklosti sodelovala z Belo hišo, Svetovno banko, pri ameriški nacionalni košarkarski ligi (NBA) in nogometni zvezi (NFL). Predanost je njena prva knjiga in takoj po izidu je postala velika uspešnica.

 

Ostale nagrajene poslovne knjige

Najboljša poslovna knjiga 2016: Razmišljanje, Hitro in počasno, Daniel Kahneman, Založba Umco

Najboljša poslovna knjiga 2015: Delo s teboj me ubija, Založba Chiara

Najboljši poslovni knjigi 2014: Potniki na ladji norcev – Umetnost preživetja, Anton Komat (slovensko delo), samozaložba in Ekonomija dobrega in zla, Tomáš Sedláček (tuje delo), Založba Družina

Najboljša poslovna knjiga 2013: Poštena resnica o nepoštenosti, Dan Arieley, Založba Umco