Mednarodna sekcija

Osnovno vodilo mednarodne sekcije je povečati pretok informacij in utrditi mreženje med tujimi managerji, ki delajo v Sloveniji in slovenskimi managerji. Z odpiranjem slovenskega prostora mednarodnim izkušnjam in znanju gradi bolj konkurenčno in smelo gospodarstvo.

Kaj delamo?

Iztok Seljak - citat

»Globoko verjamemo, da je nujno povezovanje v okviru regije, da je prišel čas, ko je treba meje, ki smo jih postavili v zadnjih dveh desetletjih, podreti. Najprej v glavah, potem pa tudi fizično.«

Iztok Seljak

Delovanje mednarodne sekcije sloni na štirih ključnih temeljih:

  • Mreženje - grajenje mostu med slovenskimi in tujimi managerji
  • Mentorstvo - edinstveni vzajemni mentorski program
  • Obisk - obiski slovenskih podjetij
  • Izobraževanje - edinstvena izmenjava izkušenj in znanj
Kako smo organizirani?
Zeike2

Wolfgang Zeike

predsednik mednarodne sekcije

Funkcijo predsednika mednarodne sekcije od leta 2018 opravlja Wolfgang Zeike, finančni direktor pri Brinoxu.

Wolfgang je po rodu iz Nemčije. Svojo karierno pot je začel kot raziskovalec na Univerzi v Kölnu. Leta 1994 se je zaposlil pri Berliner AG Bank, tri leta kasneje pa je postal višji manager pri  Daimler Financial Services AG. Leta 2009 je prevzel oddelek leasinga pri Hypo Alpe-Adria-Bank International AG ter nato leta 2012 odprl svoje  lastno podjetje Wolfgang Zeike - Bürodienstleistungen. Od leta 2014 živi in dela v Sloveniji, kjer je naprej vodil netehnično poslovanje podjetja LPKF Laser & Electronics, junija 2017 je prevzel vodenje strateške prodaje pri Rodexu, februarja 2019 pa je postal finančni direktor v podjetju Brinox. 

 

 

Vojmir urlep - citat

»Slovenija žal ni okolje, ki bi imelo za seboj velik trg za privabljanje tujih naložb. Ravno tako ni okolje, v katerem bi bili stroški poslovanja nizki. Znanje je torej naš edini vir, na katerem lahko gradimo usešen razvoj v procesu globalizacije.«

Vojmir Urlep