Vzpostavitev Delovne skupine za sodobno voditeljstvo

19.6.2018
sodobno voditeljstvo header image2

Sodobno voditeljstvo predstavlja enega od treh strateških ciljev programa Združenja Manager. Sledeč poslanstvu združenja »Z odgovornim voditeljstvom in strokovnim managementom do skupnega napredka« ter s ciljem dinamičnega razvoja stroke managementa in krepitve ugleda poklica managerja smo v aprilu 2018 oblikovali delovno skupino za sodobno voditeljstvo.

Cilj novoustanovljene delovne skupine je na kratko odličnost management. Konkretneje pa med cilje spadajo:

  • Širjenje dobrih praks slovenskega managementa in zgledov sodobnega voditeljstva, utemeljenega na spoštovanju univerzalnih vrednot zaupanja in spoštovanja. Če na zemljevid postavimo dobre zglede, bomo mlajšim generacijam in širšemu okolju z njimi omogočili, da so lahko še boljši od nas in Slovenija še bolj uspešna.
  • Promocija in uporaba metrik sodobnega voditeljstva v praksi podjetij. »Kar se izmeri, to se naredi.« Aktivnosti upoštevajo sodobna spoznanja o potrebi poenostavljanja kazalnikov ter usmerjanja metrik na področje upravljanja ustvarjalnosti in inovativnosti, človeškega kapitala (osebna rast, podjetnost zaposlenih) in kakovosti odnosov.
  • Spodbujamo uporabnostno naravnano učenje in mentorski prenos znanj s ciljem krepitve znanj in veščin za odličnost managementa ter dinamičen napredek pri dvigu produktivnosti, dodane vrednosti in konkurenčnosti.

Delo skupine je odprto in ni omejeno na posamezna (dvomesečna) srečanja.

Objave vezano na temo sodobnega voditeljstva lahko spremljate na LinkedIn omrežju (oznaka #sodobnovoditeljstvo). Vabljeni, da se nam pridružite. Vaše pobude in vključevanja bomo veseli.

Več o Delovni skupini za sodobno voditeljstvo