Priznanje Artemida Anki Brus in Sonji Šmuc

30.1.2019
Artemidi2

Združenje Manager podeljuje priznanji Artemida 2018 Anki Brus, direktorici podjetja Agitavit Solutions, in Sonji Šmuc, generalni direktorici Gospodarske zbornice Slovenije. Priznanji bosta prejeli jutri, 30. januarja 2019, na Januarskem srečanju Združenja Manager v Grand hotelu Union.

Anka Brus, prejemnica priznanja Artemida
Anka Brus je direktorica družinskega podjetja Agitavit Solutions, ki je specializirano za razvoj in uvedbo informacijskih rešitev. Že vso kariero je neločljivo povezana s tehnologijo in je tako zgled drugim ženskam v panogi informacijske tehnologije. Podjetje ima 80 zaposlenih, v letu 2017 je imelo 3,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in več kot pol milijona evrov čistega dobička. Skoraj tri četrtine storitev proda na tujih trgih, največ v Nemčiji in Liechtensteinu.

Delo z zaposlenimi je Anki Brus izjemno pomembno, saj je interni kadrovski projekt izpostavila kot enega od treh najpomembnejših v svoji karieri. Da bi dosegli cilj in ustvarili pozitivno delovno okolje za vsakega posameznika, so v podjetju uvedli natančen sistem nagrajevanja in ciljnega vodenja, kvartalnih pogovorov, osebnega mentorstva, internih izobraževanj idr. Projekt razvoja IT-rešitev za gradbene inženirje za podjetje Hilti AG in razvoj programske opreme za podporo življenjskemu ciklu produkta v proizvodnji generikov za Sandoz Group sta naslednja projekta, na katera je najbolj ponosna, saj sta kljub zahtevnosti tlakovala pot k dolgoletnemu sodelovanju s partnerjema.

Podjetje Agitavit je prejelo že več priznanj, med drugim leta 2014 nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. V okviru tekmovanja za evropsko poslovno nagrado European Business Award so bili štiri leta zapored imenovani za enega od nacionalnih šampionov, v letu 2014 pa so se uvrstili med 10 finalistov na izboru Zlata nit v kategoriji Zaposlovalec leta in prejeli prestižni naziv Ruban d’Honneur.

Sonja Šmuc, prejemnica priznanja Artemida
Sonja Šmuc je oktobra 2017 prevzela mesto generalne direktorice Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), kjer vodi 128 zaposlenih. Pred tem je bila 12 let izvršna direktorica Združenja Manager in odgovorna urednica revije Manager. Je tudi soavtorica knjige Izvozno tveganje pod nadzorom in avtorica več kot 700 člankov s poslovno vsebino. Prav tako je članica številnih domačih in mednarodnih strokovnih teles (Strokovni svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje Samit100 poslovnih voditeljev JV Evrope, Akreditacijska komisija DUTB, Svetovalni odbor Evropske komisije za enake možnosti, Mednarodni grafični likovni center, CEC-European Managers) ter odborov za podeljevanje nagrad.

Med projekti, na katere je v svoji karieri najbolj ponosna, izpostavlja začetek prenove GZS v sodobno organizacijo, ki uporablja najnovejše tehnološke prijeme in ustvarja dovolj prihodkov za pokrivanje vseh stroškov delovanja. Drugi je razvoj Združenja Manager kot prepoznavne gospodarske organizacije, ki je med tremi najvplivnejšimi v slovenskem prostoru, rast prihodkov (potrojitev prihodkov v 12 letih) in podporne ekipe (podvojitev). Tretji pa je ohranitev revije Manager konec 90. let, ki je bila tik pred ukinitvijo, nato pa je postala druga najpomembnejša in najdonosnejša revija v portfelju GV Revij.

Sonja Šmuc že vso kariero podpira razvoj managementa in voditeljstva v Sloveniji in širše. Posveča se številnim vidikom konkurenčnosti gospodarstva, predvsem trgu dela, davčnemu sistemu ter poslovni etiki. Je specialistka za ženski management.

O priznanju Artemida
Združenje Manager podeljuje priznanje Artemida posameznicam, ki so prebile stekleni strop in prevzele najvišjo vodstveno funkcijo (mesto direktorice, generalne direktorice ali predsednice uprave) v gospodarski ali v pomembni negospodarski družbi, ki ima več kot 50 zaposlenih. Na tej funkciji mora biti vsaj 12 mesecev, družba, ki jo vodi, pa mora poslovati pozitivno. Podelitev tega priznanja je še eden v nizu korakov, s katerimi si združenje že leta prizadeva k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov na najvišjih pozicijah v gospodarstvu. Dosedanje prejemnice priznanja Artemida

Komisijo, ki je izbrala prejemnici priznanja, sestavljajo predsednica Melanie Seier Larsen, Pia Barborič Jurjaševič, Jana Benčina Henigman, Enej Kirn, Saša Mrak, Jasmina Spahalić, Matic Vošnjak in Natalija Zupan.