Ključni nasveti za podjetja (v času krize): proti-intuitivno delovanje, vlaganje v odpornost in uporaba domišljije

14.10.2020

Martin Reeves CB5
Martin Reeves, izvršni direktor in senior partner v družbi Boston Consulting Group (BCG) ter predsednik raziskovalnega središča novih pristopov k strategijam in upravljanju BCG Henderson Institute

Na letošnjem Managerskem kongresu je kot osrednji govornik nastopil Martin Reeves, izvršni direktor in senior partner v družbi Boston Consulting Group (BCG) ter predsednik raziskovalnega središča novih pristopov k strategijam in upravljanju BCG Henderson Institute. V predstavitvi se je osredotočil na zmožnosti in načine delovanja za uspešno prepoznavanje, obvladovanje in oblikovanje nove realnosti. Podjetja, ki so uspešna tudi v času kriz, opisujejo tri ključne besede: proti-intuitivno delovanje, odpornost in domišljija.

Pri soočanju s krizo se podjetja običajno zanašajo na intuicijo in izhajajo iz predpostavk, da kriza predstavlja grožnjo poslovanju in prinaša slabše poslovne rezultate; da je usoda podjetja v času krize odvisna od panoge, v kateri deluje; da se podjetja v krizi soočajo s težavami z likvidnostjo, stroški in finančno nestabilnostjo; da krize niso primeren čas za rast ali naložbe v nove priložnosti ter da so krize le začasne prekinitve običajnega poslovanja pred ponovno normalizacijo. Analiza gospodarskih kriz v zadnjih tridesetih letih v ZDA, ki jo je izvedel BCG, pa je pokazala, da so številne teh predpostavk napačne in da je 14 odstotkov podjetij, ne glede na panogo, v kateri delujejo, uspevalo ne samo v relativnem, ampak tudi absolutnem smislu.

Najpomembnejša lastnost podjetij, ki so nadpovprečno uspešna tudi v kriznih obdobjih, je odpornost – odporna podjetja začetni šok lažje ublažijo, njihova krivulja poslovanja ima manj izrazit padec, saj so sposobna hitrejšega okrevanja, po krizi pa dosežejo višje ravni uspešnosti kot druga podjetja in so tudi bolje pripravljena na pokrizno obdobje.

Ključna za iskanje priložnosti za rast v krizi in oblikovanje nove realnosti je domišljija oziroma sposobnost razmišljanja o stvareh, ki še ne obstajajo.

Z veseljem delimo z vami predstavitev, ki jo je Martin Reeves uporabil kot osnovo pri svojem govoru. Poglobljene uvide v uspešno delovanje podjetij v času krize pa nudijo naslednji članki: