MQ znanje 1380x600px2

Kdaj? V četrtek, 11. novembra 2021ob 11. uri
Kje? Prek spleta

Dogodek se bo predvidoma končal ob 13. uri.

Za članice in člane Združenja Manager je brezplačen, za druge pa plačljiv – cena je 40 evrov + DDV.

Svet se pospešeno, dinamično spreminja, poslovanje se iz pisarn seli v mreže. Kaj vas ovira pri prehodu v mrežne strukture? Kaj zavira razcvet kompetenc v podjetjih? Kaj zavira hitrejše prepoznavanje priložnosti in odzive nanje? Vse to boste izvedeli na predstavitvi rezultatov DUMO raziskave.

Lanska raziskava je npr. pokazala, da je večina slovenskih podjetij v učeči in misleči fazi razvoja. Vemo, da so za ustvarjanje večje dodane vrednosti potrebne inovativne rešitve, zato bi bilo optimalno, če bi večina slovenskih podjetij delovala v misleči fazi. Priložnosti za napredek slovenskih podjetij so v inoviranju poslovnih modelov in organizacijskih struktur ter v večjem poudarku na medstrukturnih timih, kakovostnih odnosih ter mreženju.

Na dogodku boste spoznali dejavnike, s katerimi podjetje v določeni fazi življenjskega cikla ustvarja dodano vrednost, in kje so možnosti nadaljnjega razvoja.

Na poti k zastavljenemu cilju in viziji je pomembno, da je organizacija čim bolj enakomerno razvita tako v vseh vidikih kot v vseh elementih posameznega vidika. Vsak odmik med posameznimi elementi in vidiki namreč ustvarja notranje napetosti, za katere se porablja energija (beri: čas, pozornost, denar), da bi lahko delo sploh potekalo.

Klik na MQ portal → Kako ustvarjamo dodano vrednost?

Gostili bomo:
Violeta Bulc 10x10

mag. Violeta Bulc

Inovatorka in avtorica modela evolucije poslovnih sistemov. S svojim znanjem je posegla v gospodarstvo kot svetovalka številnim podjetjem na področju razvojnih strategij. Med leti 2014 in 2019 je v Evropski komisiji vodila resor za promet in mobilnost, v zadnjem času pa razvija koncept Ekocivilizacije.
Je prejemnica priznanja Artemida.

Sonja Klopcic 10x10

mag. Sonja Klopčič

Razvijalka sodobnega voditeljstva v naprednih organizacijah, coachinja in mentorica, ustvarjalka ter avtorica številnih knjig. Je zlata članica Združenja Manager in vodi delovno skupino za mentorstvo v okviru ZM. Je prejemnica zlatega priznanja za inovacijo AEIOU voditeljstva v okviru Zasavske gospodarske zbornice.

Matjaz Cemazar 10x10

mag. Matjaž Čemažar

Je predsednik uprave družbe Domel Holding in direktor Domela. V podjetju je začel kot projektant elektromotorjev, bil je tudi direktor razvoja in raziskav, kjer je bil odgovoren za strateške usmeritve in razvoj produktne platforme podjetja Domel.
Domel je danes veliko, uspešno, mednarodno uveljavljeno slovensko podjetje in vodilni evropski proizvajalec elektromotorjev za sesalnike. Z inovativnimi in visoko učinkovitimi izdelki negujejo uspešnost in rast podjetja.

Rezultati raziskave o sodobnem voditeljstvu 2020

Raziskavo o sodobnem voditeljstvu smo letos izvedli že tretjič in v njej je sodelovalo rekordno število podjetij. Rezultati kažejo, da večina podjetij deluje v učeči fazi razvoja, medtem ko so za ustvarjanje večje dodane vrednosti potrebne inovativne rešitve. Zato bi bilo optimalno, če bi večina slovenskih podjetij delovala v misleči fazi.

Ključne ugotovitve raziskave kažejo, da so največji preskok naredila srednje velika podjetja. Zaznano je vlaganje v odnose, kar se v krizi (v kateri je sicer najlažje narediti spremembe) še posebej izkazuje kot konkurenčna prednost. Se pa kot priložnost kaže nadaljnje vlaganje v razvoj in negovanje odnosov, ne le znotraj podjetij, temveč v celotni verigi vrednosti oz. ekosistemu podjetja.

Priložnost za napredek je v inoviranju v poslovnih modelih in organizacijskih strukturah, več poudarka pa tudi na medstrukturnih timih in kakovosti odnosov ter mreženja. Tako kakovost kot produktivnost v Sloveniji zelo dobro razumemo, oboje znamo dobro načrtovati in meriti, čeprav je res, da imamo pri drugem še veliko rezerve.

Inovativnost je v središču tretje faze razvoja organizacij, ne le pri izdelkih in storitvah, ampak tudi pri komuniciranju s ciljno skupino kupcev. Pri prehajanju v t. i. misleče okolje imajo slovenska podjetja težave. Inovativnost sloni na ustvarjalnosti zaposlenih, ki se pričakuje od dobršnega dela sodelavcev. Vsak v podjetju bi moral vsak dan razmišljati, kaj bi lahko pri svojem delu naredil bolje, drugače, učinkoviteje, kaj bi še lahko ponudili kupcem.

raziskava zm anketa po evolucijskih fazah

Model DUMO

Model DUMO opisuje štiri ravni evolucijskega razvoja organizacije: delovno, učečo se, mislečo in ozaveščeno.

Delovno okolje:
V prvi fazi t. i. delovne organizacije podjetja ustvarjajo dodano vrednost na osnovi delavnosti zaposlenih, pomembno prednost pred konkurenco pa predstavlja njihova produktivnost. Ko obvladajo produktivnost, je potrebna nadgradnja z znanjem, ki podpira kakovost. 

Učeče okolje:
Spremeni se središče pozornosti, ki se od proizvoda pomakne na stranko. Ni več pomembno, kaj o produktu misli vodstvo, temveč stranka. Poenostavljeno lahko rečemo, da se organizacija v tej fazi drži načela: 'stranka ima vedno prav'. Organizacija nenehno nadgrajuje kakovost produkta ali storitve na visoki ravni, znanje pa je glavna vrednota, saj vpliva na izboljševanje procesov.

Misleče okolje:
Vir dodane vrednosti je ustvarjalnost zaposlenih, ki se odraža v inovacijah. Človek ali zaposleni postaja čedalje bolj pomemben, vloga vodij pa je ustvarjanje in zagotavljanje pogojev sproščenega delovnega okolja, v katerem lahko vzklijejo nove ideje.

Ozaveščeno okolje:
Evolucijski krog se ponovi, saj se ob uvajanju novega produkta ali morebitni drugi spremembi v organizaciji naša pozornost spet usmeri v doseganje produktivnosti. Le da se kolo poslovne evolucije zdaj vrti na višji stopnji, saj smo določena znanja in izkušnje že pridobili.

kje izboljsati