MQ znanje 1380x600px2

Kdaj? V sredo, 18. novembra 2020ob 9. uri
Kje? Prek spleta

Dogodek se bo predvidoma končal ob 10.20.

Za članice in člane Združenja Manager je brezplačen, za druge pa plačljiv – cena je 40 evrov + DDV.

Povezavo do aplikacije Teams, kjer bo dogodek potekal, boste prejeli dan pred dogodkom in nekaj minut pred začetkom klepeta.

Na drugem dogodku MQ znanje boste izvedeli:
→ kako lahko model evolucije poslovnih sistemov uporabite za dvig dodane vrednosti v podjetju;
→ kaj je potrebno za ustvarjanje višje dodane vrednosti? Namig: inovativne rešitve, zato bi bilo optimalno, da bi večina slovenskih podjetij delovala v misleči fazi razvoja; 
→ kakšne so dobre prakse konkretnega podjetja.

Program dogodka:

9.00–9.10 Predstavitev modela evolucije poslovnih sistemov: avtorica mag. Violeta Bulc
9.10–9.20 Rezultati raziskave DUMO kolo evolucije: vodja raziskave mag. Sonja Klopčič 
9.20–9.50 Komentarji in smernice za naprej: Sonja Klopčič, Violeta Bulc in Jure Remškar, Smart Com
9.50–10.20 Vprašanja in odgovori

Klik na MQ portal → Kako ustvarjamo dodano vrednost?

Na dogodku bomo torej predstavili, kako lahko model DUMO kolo evolucije in rezultate raziskave uporabite pri načrtovanju aktivnosti za dvig dodane vrednosti. Rezultati raziskave so namreč pokazali razvojne razkorake med posameznimi elementi opazovanja, zato bomo pozornost usmerili na usklajenost organizacijske kulture, organizacijskih struktur, odnosa do trga z načinom vodenja.

Osredotočili se bomo na:
- izkazana neskladja,
- na zapiranje razvojnih razkorakov med posameznimi elementi opazovanja ter
- usklajenost organizacijske kulture, organizacijskih struktur, odnosa do trga z načinom vodenja.

Gostili bomo:
Violeta Bulc 10x10

mag. Violeta Bulc

Inovatorka in avtorica modela evolucije poslovnih sistemov. S svojim znanjem je posegla v gospodarstvo kot svetovalka številnim podjetjem na področju razvojnih strategij. Med leti 2014 in 2019 je v Evropski komisiji vodila resor za promet in mobilnost, v zadnjem času pa razvija koncept Ekocivilizacije.
Je prejemnica priznanja Artemida.

Sonja Klopcic 10x10

mag. Sonja Klopčič

Razvijalka sodobnega voditeljstva v naprednih organizacijah, coachinja in mentorica, ustvarjalka ter avtorica številnih knjig. Je zlata članica Združenja Manager in vodi delovno skupino za mentorstvo v okviru ZM. Je prejemnica zlatega priznanja za inovacijo AEIOU voditeljstva v okviru Zasavske gospodarske zbornice.

Jure Remskar 10x10

Jure Remškar

Izvršni direktor za področje financ in operativnega poslovanja slovenskega družinskega podjetja Smart Com, ki se je v 30-ih letih poslovanja specializiralo na področju zagotavljanja kibernetske varnosti in vzpostavljanja naprednih ter zanesljivih komunikacijskih omrežjih. Pri vodenju podjetja upošteva načela Simona Sineka in verjame, da je za trajen uspeh podjetja ključnega pomena to, da ima podjetje jasno začrtano vizijo oz. namen, zakaj deluje.

Rezultati raziskave o sodobnem voditeljstvu 2020

Raziskavo o sodobnem voditeljstvu smo letos izvedli že tretjič in v njej je sodelovalo rekordno število podjetij. Rezultati kažejo, da večina podjetij deluje v učeči fazi razvoja, medtem ko so za ustvarjanje večje dodane vrednosti potrebne inovativne rešitve. Zato bi bilo optimalno, če bi večina slovenskih podjetij delovala v misleči fazi.

Ključne ugotovitve raziskave kažejo, da so največji preskok naredila srednje velika podjetja. Zaznano je vlaganje v odnose, kar se v krizi (v kateri je sicer najlažje narediti spremembe) še posebej izkazuje kot konkurenčna prednost. Se pa kot priložnost kaže nadaljnje vlaganje v razvoj in negovanje odnosov, ne le znotraj podjetij, temveč v celotni verigi vrednosti oz. ekosistemu podjetja.

Priložnost za napredek je v inoviranju v poslovnih modelih in organizacijskih strukturah, več poudarka pa tudi na medstrukturnih timih in kakovosti odnosov ter mreženja. Tako kakovost kot produktivnost v Sloveniji zelo dobro razumemo, oboje znamo dobro načrtovati in meriti, čeprav je res, da imamo pri drugem še veliko rezerve.

Inovativnost je v središču tretje faze razvoja organizacij, ne le pri izdelkih in storitvah, ampak tudi pri komuniciranju s ciljno skupino kupcev. Pri prehajanju v t. i. misleče okolje imajo slovenska podjetja težave. Inovativnost sloni na ustvarjalnosti zaposlenih, ki se pričakuje od dobršnega dela sodelavcev. Vsak v podjetju bi moral vsak dan razmišljati, kaj bi lahko pri svojem delu naredil bolje, drugače, učinkoviteje, kaj bi še lahko ponudili kupcem.

raziskava zm anketa po evolucijskih fazah

Model DUMO

Model DUMO opisuje štiri ravni evolucijskega razvoja organizacije: delovno, učečo se, mislečo in ozaveščeno.

Delovno okolje:
V prvi fazi t. i. delovne organizacije podjetja ustvarjajo dodano vrednost na osnovi delavnosti zaposlenih, pomembno prednost pred konkurenco pa predstavlja njihova produktivnost. Ko obvladajo produktivnost, je potrebna nadgradnja z znanjem, ki podpira kakovost. 

Učeče okolje:
Spremeni se središče pozornosti, ki se od proizvoda pomakne na stranko. Ni več pomembno, kaj o produktu misli vodstvo, temveč stranka. Poenostavljeno lahko rečemo, da se organizacija v tej fazi drži načela: 'stranka ima vedno prav'. Organizacija nenehno nadgrajuje kakovost produkta ali storitve na visoki ravni, znanje pa je glavna vrednota, saj vpliva na izboljševanje procesov.

Misleče okolje:
Vir dodane vrednosti je ustvarjalnost zaposlenih, ki se odraža v inovacijah. Človek ali zaposleni postaja čedalje bolj pomemben, vloga vodij pa je ustvarjanje in zagotavljanje pogojev sproščenega delovnega okolja, v katerem lahko vzklijejo nove ideje.

Ozaveščeno okolje:
Evolucijski krog se ponovi, saj se ob uvajanju novega produkta ali morebitni drugi spremembi v organizaciji naša pozornost spet usmeri v doseganje produktivnosti. Le da se kolo poslovne evolucije zdaj vrti na višji stopnji, saj smo določena znanja in izkušnje že pridobili.

kje izboljsati