podlaga za logotipe temna13

Kdaj? 4. april ob 11. uri

Kje? Tehnološki center Triglav Lab 

Kako doseči dobre rezultate na pravi način? Ali znate prepoznati diskriminatorno ravnanje v vsaki situaciji in se mu uspešno izogniti? 

Raznolikost in vključenost – pot do večje uspešnosti podjetja

Na okrogli mizi, ki jo organizirata Zagovornik načela enakosti in Združenje Manager, bo zagovornik načela enakosti Miha Lobnik javnosti predstavil priročnik za delodajalce z naslovom »Zagotavljanje enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije pri zaposlovanju in delu«. Z njim Zagovornik kot institucija prispeva k razumevanju diskriminacije in načinov njene odprave, k obvladovanju tveganj za diskriminacijo in predstavlja dobre prakse preprečevanja in spodbujanja enakih možnosti. Okroglo mizo bo vodila mag. Jelena Aleksić, sogovorniki pa bodo:

  • Marjana Lavrič Šulman, samostojna svetovalka 
  • Andraž Štalec, direktor in soustanovitelj Red Orbit 
  • Sonja Gole, generalna direktorica Adrie Mobil 
  • Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn 
  • dr. Matevž Kokol, svetovalec Zagovornika načela enakosti

Diskriminacija ovira učinkovito vključevanje zaposlenih in njihovega znanja, spretnosti in talentov v delovne procese. Tistim, ki so zaradi nje prikrajšani, zmanjšuje motivacijo in ustvarjalnost. Škodljiva je tudi z vidika varstva javnega interesa, saj terja številne ukrepe socialne države za blažitev njenih posledic. Kršitve prepovedi diskriminacije lahko tudi ogrozijo ugled delodajalcev. Zato je prizadevanje za preprečevanje diskriminacije in za enake možnosti pomemben sestavni del izkazovanja družbene odgovornosti podjetij. Zagotavljanje enakih možnosti v podjetjih je dobro za vse.

Namen okrogle mize je izpostaviti prednosti, ki jih podjetjem in drugim organizacijam prinaša premišljeno spodbujanje raznolikosti in vključenosti.

  • Osvetili bomo dobre prakse in izkušnje podjetij, ki prepoznavajo raznolikost na ravni vsakega zaposlenega in zavestno razvijajo kulturo vključujočnosti. 
  • Spregovorili bomo o izzivih, ki jih delodajalcem predstavljajo zakonske dolžnosti zagotavljanja varstva pred diskriminacijo.
  • Iskali bomo odgovore na vprašanje, kako spodbujati enake možnosti vseh ljudi pri zaposlovanju in na delovnem mestu.
  • Osredotočili se bomo na primere ukrepov za prilagoditev delovnega procesa zaposlenim z različnimi osebnimi okoliščinami.

 

 

2023 03 17 Vabilo Zagovornik Zdruzenje Manager 1 page 2