ZM banner 1380x616 brez datuma5

Vabljeni k branju noveliranega Akcijskega načrta za večjo blaginjo

Kdaj? 16. maja 2022 
ob 9. uri (traja do 12.45)

Kje? Dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

Dogodek je brezplačen. Potrebna je prijava (število mest za ogled v živo je omejeno).

Dogodek smo zasnovali tako, da boste udeleženci vabljeni k aktivni razpravi.

V Združenju Manager velik del naših aktivnosti namenjamo družbenemu razvoju in rasti, saj je povsem jasno, da je vprašanje družbene blaginje skupno vprašanje vseh, ki v Sloveniji živimo, delamo in ustvarjamo. S pomočjo Observatorija, našega think-tanka, strateško naslavljamo izzive, s katerimi se soočamo, in predlagamo ukrepe za njiovo reševanje.

Tako je leta 2020 nastal Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti, ki je v Sloveniji široko odmeval in se v marsičem tudi realiziral na državni ravni. V razpravah, ki so sledile, se je pokazala potreba po njegovi nadgradnji in razširitvi, da bi zajeli celovite dejavnike, ki vplivajo na kakovost življenja, tudi dejavnike nematerialne blaginje.

S podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se je raziskovalna skupina pod vodstvom prof. dr. Dušana Mramorja in sokoordinatorstvom prof. dr. Polone Domadenik Muren, v sodelovanju s člani Observatorija ZM, lotila nadgradnje in dopolnitve prvega akcijskega načrta. Tako je nastal povsem nov dokument – Akcijski načrt za večjo blaginjo v Sloveniji. Ta prinaša povsem novo širino in ne naslavlja več samo hitrega večanja produktivnosti in hkrati z večanjem delovne aktivnosti večanje materialne blaginje (BDP), temveč se osredotoča na večanje celovite blaginje prebivalcev Slovenije, pri tem pa upošteva tudi dinamičen razvoj okolja, v katerem živimo.

Nov akcijski načrt bomo premierno predstavili na posebnem Observatoriju v ponedeljek, 16. maja 2022, v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije in njegovo Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Na dogodku bomo posebno pozornost namenili izmenjavi mnenj z vami, spoštovani članice in člani, managerke in managerji.

Program

9.30–9.45

Uvodni pozdrav podpredsednika Državnega sveta Matjaža Švagana

Uvodni izziv: Kako naj bo Slovenija država blaginje, ustvarjalnosti in razvoja za vse njene ljudi? Izziv bo predstavil predsednik Združenja Manager (ZM) Andrej Božič.

9.45–11.00

Predstavitev akcijskega načrta za večjo blaginjo v Sloveniji z interaktivno razpravo z udeleženci

Predstavitev in razpravo z udeleženci bodo vodili prof. dr. Dušan Mramor, prof. dr. Polona Domadenik Muren in prof. dr. Tjaša Redek.

11.00–11.15

Odmor

11.15–12.45

Omizje: Poslanstvo slovenskega managementa pri družbenem razvoju Slovenije

V pogovoru z izvršno direktorico ZM Petro Juvančič in udeleženci bodo sodelovali prof. dr. Polona Domadenik Muren, prof. dr. Verica Trstenjak, Anita Stojčevska, SKB banka, in Aleksander Zalaznik, Danfoss Trata.

Pred razpravo bo izhodišča za pogovor podal tudi Branko Žibret, partner in izvršni direktor v družbi Kearney, ki bo predstavil skupno raziskavo z ZM o produktivnosti »Mehki dejavniki in njihov vpliv na produktivnost in konkurenčnost slovenskih podjetij«.

Pokrovitelji
Partner