Ura Vsebina in nosilci
09:00 - 09:10 Uvodni pozdrav 
09:10 - 09:30 Mi danes. Mi jutri. Mi vsi skupaj. Dr. Iztok Seljak, predsednik uprave Hidrie in predsednik Združenja Manager v pogovoru s Petro Juvančič, izvršno direktorico ZM
09:35 - 10:00 NOVOST Zdrava organizacija prihodnosti. Ugotovitve prve raziskave trajnostnosti v 10 podjetjih, članov ZM. Dr. Andreja Kodrin, Quintaum in dr. Darija Aleksič, Ekonomska fakulteta. 
10:00 - 10:45 Kako voditi trajnostno? Pogovor z Marto Kelvišar, direktorico AdriaDom, Samom Jeničem, izvršnim direktorjem MG Rohr in dr. Sašo Bavcem, članom uprave skupine Knauf Insulation
10:45 - 11.15 MQ odmor
11:15 - 11:25 Štipendisti Sklada za talente se predstavijo. 
11:25 - 12:00 Marko Grobelnik, Institut Jožef Stefan: umetna inteligenca, ki vas premika hitreje  in pametneje
12:00 - 12:45 Poslovna inteligenca 21. stoletja. Kako odgovorno dvigovati produktivnost in presegati organizacijski odpor? Samo Mirnik, KLS Ljubno, Maja Ambrož, Merkur, Jasna Suhadolc, Actuado. Pogovor vodi Tanja Kavran, izvršna direktorica Društva za marketing Slovenije.
12:45 - 13:15 Vseživljenjsko učenje: kako izvemo, kaj že vemo? V skupinskem delu bomo izdelali najzahtevnejši del zemljevida kompetenc članov ZM, ki je temelj za sodobno trajnostno voditeljstvo. Mag. Martina Puc, RES-PONS, z gosti 
13:15 - 13:30 Zaključek konference z miselnimi preobrati
13:30 - 14:30 Druženje ob kosilu