Krizni MQ treningi 1380x600

Trenirajte z najboljšimi.

Kdaj? 16. aprila 2020

ob 15. uri (traja 1,5 ure)

Kje? Zoom

Dogodek je za članice in člane brezplačen, za druge pa plačljiv – cena je 50 evrov + DDV.

Prvi krizni MQ trening: Se ukvarjate s krizo ali prihodnostjo? 

• V kaj naj bo usmerjena pozornost vodstva v CoVid časih?
• Kateri so novi poslovni modeli, ki hitro vznikajo?
• Kako voditi ljudi in ohranjati njihovo zaupanje, optimizem in zavzetost?
• Kako podjetje oziroma ljudi ´narediti´ prilagodljive?
• Katere poteze dajejo prave rezultate? 

Vsebina okoliščinam prilagojenega MQ treninga je namenjena vodenju sprememb in krepitvi odpornosti (resilience) podjetja na možne nove krize v prihodnosti. 
 

Melanie Seier Larsen 7x7

Melanie Seier Larsen

Iz bogate baze Boston Consulting Group, ene največjih svetovalnih družb na svetu, bo Melanie Seier Larsen, izvršna direktorica in partnerica v BCG, predstavila najnovejše uspešne prakse agilnega prilagajanja podjetij na CoVid okoliščine. Razgrnila bo dejavnike, ki naj jih managerji upoštevajo pri vodenju v novo poslovno resničnost.

Aleksander Zalaznik 7x7

Aleksander Zalaznik

V drugem delu kriznega MQ treninga se bomo o vodenju sprememb in kriznem vodenju ter konkretnih prilagoditvah v CoVid časih pogovarjali z Aleksandrom Zalaznikom, generalnim direktorjem Danfoss Trate. Zanimalo nas bo tudi, čemu zdaj namenja največ pozornosti ter kaj od tega, kar so v podjetju uvedli v kriznih časih, bo ostalo v uporabi tudi v prihodnosti.

Lucija Sajevec1 7x7

Lucija Sajevec

V drugem delu bo o uspešni digitalni preobrazbi velike organizacije spregovorila tudi direktorica AMZS in mlada managerka 2019 Lucija Sajevec. Predstavila bo izkušnje preobrazbe in kaj prepoznava kot pomembno za vodenje sprememb v tem času. Kako v podjetju skrbijo za odnose, zavzetost ljudi ter kako in zakaj se učijo in prilagajajo hitreje ter uspešneje kot drugi.

Dogodek je za članice in člane brezplačen, za druge pa plačljiv – cena je 50 evrov + DDV.

Pokrovitelji