150 percent

Poslovni dogodki, namenjeni pretežno managerkam

Kdaj? 28. marca 2019 ob 18. uri

Kje? Antique Palace Hotel & Spa, Ljubljana

V vrednotah, ki jih spodbuja sekcija managerk s svojimi dogodki, prepoznam tudi vrednote skupine EOS, predvsem zaupanje, pogum, veselje do učenja, sprejemanje sprememb, deljenje znanja, držanje besed in odličnost. Na klubskih dogodki Vključi.(V)se lahko managerke delimo svoje znanje in izkušnje s kolegicami, skupaj prispevamo k sprejemljivosti naših zahtev širšemu krogu, kar pomaga, da bodo spremembe, ki so nujne v družbi, hitreje sprejete. Delimo veselje do učenja, saj je stalno izpopolnjevanje pogoj za napredek in doseganje odličnosti, in ustvarjamo vzdušje, ki krepi zaupanje v naše delovanje in naše kompetence.
Natalija Zupan, direktorica EOS KSI

Na 1. klubskem dogodku Sekcije managerk Vključi(V)se: 50 % + 50 % = 150 % v letu 2019 bomo gostili prof. dr. Mateja Tuška, športnega psihologa, ki se aktivno ukvarja s procesom psihične priprave športnikov na tekmovanja ter skuša znanje iz sveta vrhunskega športa prenesti tudi med managerje in podjetnike.

Na predavanju z naslovom Psihološki dejavniki uspeha bo definiral ključne psihološke dejavnike, ki so značilni za uspešne ljudi. Osredotočil se bo na motivacijo zaposlenih, samomotivacijo in samodisciplino, iskanje vzrokov v sebi in ne zunaj sebe, postavljanje ciljev, učenje skozi uspehe in poraze, pomen vztrajnosti in potrpežljivosti, pomen timskega dela in dobre komunikacije, učinkovitega vodenja in reagiranja v stresu. Zgodbe, ki jih bo predstavil, bodo iniciatorji razmišljanja, kaj še lahko naredimo, da bi bili bolj uspešni, in v čem je lahko posebna slovenska izvirna pot do uspeha.

matej tusak

dr. Matej Tušak

Prof. dr. Matej Tušak, športni psiholog in predavatelj, ki se aktivno ukvarja s procesom psihične priprave športnikov na tekmovanja - tako z vrhunskimi športniki kot tudi z otroki, mladinci in amaterskimi športniki. V svojih predavanjih in delavnicah na temo stresa, spoprijemanja s stresom, motivacije, agresivnosti, osebnostne rasti, teamskega dela, učinkovite komunikacije in mnogih drugih psiholoških fenomenov, skuša znanje iz sveta vrhunskega športa prenesti tudi med managerje in podjetnike.

Utrinki s klubskih dogodkov

2. klubski dogodek Vključi(V)se

1. klubski dogodek Vključi(V)se

KLUBSKI DOGODKI SEKCIJE MANAGERK VKLJUČI (V)SE: 50 % + 50 % = 150 %

Klubski dogodki sekcije managerk VKLJUČI (V)SE: 50 % + 50 % = 150 % so nova oblika poslovnih dogodkov, namenjena pretežno managerkam. Gre za nov format druženja, izobraževanja in povezovanja, katerih cilj je udeleženkam zagotoviti nova (mednarodna) znanja in jim omogočiti, da spoznajo zgodbe o uspehu ter ustvarijo možnosti za uspešno sklepanje poslov. Ker je omenjeno lažje doseči v ožjem krogu, bo udeležba na dogodkih omejena na največ 40 udeleženk. Omejeno število udeleženk in udeležencev bo omogočalo povezovanje, pogovor in druženje v okolju ter z ljudmi, ki so novi, drugačni, zanimivi in verjamemo, da tudi navdihujoči. Domači in tuji govorci ter govorke, bodo v svojih govorih podajali globlje vsebine in strokovna znanja, odpirali bodo zanimive teme, ki bodo izjemen vir motivacije za prisotne, tako zasebno kot poklicno.

Dokazano so uravnotežene ekipe ženskih in moških boljše, prinašajo boljše poslovne rezultate, politično stabilnost in socialne transformacije.

Če se ozremo v preteklost, je pot do uravnoteženosti kot jo poznamo v naravi: 50%:50% še dolga, pa vendar ...  Česa smo se iz zgodovine naučili, kako sodelujemo, se učimo, kako se moški in ženske podpiramo med seboj?

Poslovni svet je novodobno bojišče, kjer ni več tako enoznačnih nasprotnikov. Zato se bomo z zanimivimi sogovornicami in sogovorniki spraševali o tem, kako se uspešno boriti in živeti v tem času v tem svetu, kako lahko ženske napredujemo, kako lahko vsi skupaj ohranjamo osnovne vrednote človeštva in vero vanje, kako lahko demokratiziramo svet za skupno dobro, dobro posameznice in posameznika ter kako se lahko pri vsem skupaj še lepo imamo? 

Pokrovitelji klubskih dogodkov