ZM za STA: Ključni izziv Slovenije je poskrbeti za nadaljnji razvoj države v globalnem konkurenčnem okolju in s tem zagotoviti kakovost življenja ter rast blaginje

14.3.2022

Andrej Bozic in Petra Juvancic1
Andrej Božič je predsednik Združenja Manager, Petra Juvančič pa izvršna direktorica.

Združenje Manager je za STA izpostavilo prioritete, ki jih mora prihodnja vlada nujno nasloviti na področju izboljšanja poslovnega okolja in krepitve produktivnosti ter konkurenčnosti gospodarstva:

"Ključni izziv Slovenije je poskrbeti za naš nadaljnji razvoj v globalnem konkurenčnem okolju in s tem zagotoviti nadaljnjo kakovost življenja ter rast družbene blaginje. Zato smo v Združenju Manager oblikovali Akcijski načrt za večjo družbeno blaginjo in ukrepe za izboljšanje naše produktivnosti in dodane vrednosti ter za spodbujanje delovne aktivnosti.

Za ohranjanje in privabljanje visoko usposobljenih kadrov, tudi iz tujine, torej tistih, ki so najbolj produktivni in ustvarjajo višjo dodano vrednost, bomo morali nujno razbremeniti plače, ki so med najbolj obremenjenimi na ravni članic EU in OECD, državami, s katerimi Slovenija največ posluje in tudi tekmuje. Sprejetje zakona o dohodnini je prvi korak v to smer, drugi je uvedba razvojne kapice. Ob upoštevanju naše demografske slike, ki je pomemben omejitveni dejavnik naše nadaljnje rasti, pa so nujne tudi reforme zdravstvenega in pokojninskega sistema.

Za ustvarjanje višje dodane vrednosti mora država zagotavljati spodbudno in konkurenčno poslovno okolje z manj birokracije, manjšim administrativnim aparatom in manj postopki, z več transparentnosti in učinkovitosti, s podporo znanju in inovacijam ter s spodbudami za zeleni prehod in transformacijo v trajnostno usmerjeno gospodarstvo. Prav tako se mora končati »našivašizem« v podjetjih v državni lasti, kar škoduje celotnemu gospodarstvu in mednarodnemu ugledu slovenskega poslovnega okolja. Za korporativno upravljanje je ključno, da vodenje podjetij in drugih organizacij prevzamejo sposobni, strokovni, izobraženi in profesionalni managerji."

Članek na STA lahko preberete tu.