ZM ob 35-letnici: Slovenija, imamo problem!

22.5.2024

Iztok Seljak predsednik Zdruzenja Manager2
Iztok Seljak, predsednik Združenja Manager (Foto: Borut Cvetko, Mediaspeed)

Petra Juvancic izvrsna direktorica Zdruzenja Manager2
Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager (Foto: Jan Čermelj)

Mateja Drnovsek ljubljanska ekonomska fakulteta2
Mateja Drnovšek z ljubljanske ekonomske fakultete (Foto: Borut Cvetko, Mediaspeed)

Marko Derca partner in generalni direktor druzbe Kearney2
Marko Derča, partner in generalni direktor družbe Kearney (Foto: Borut Cvetko, Mediaspeed)

»Slovenija, imamo problem,« je ob majski 35-letnici osrednje sporočilo Združenja Manager. Na izziv zaostajanja Slovenije je že spomladi 2023 pokazala samoocena managerk in managerjev, v letošnjem letu pa potrdila najnovejša raziskava konkurenčnosti Svetovnega gospodarskega foruma. Ena največjih vrzeli za krepitev inovativnosti Slovenije je sposobnost pridobivanja in razvoja talentov.

»Navadili smo se probleme preimenovati v izzive. A dejstvo je, da se moramo s problemi soočiti. Delež Evropske unije v svetovnem bruto domačem proizvodu je še v 90-ih znašal 30 %, danes je le še 15 % in nadalje hitro izgubljamo globalni tržni delež. Slovenija imamo problem,« ob 35-letnici Združenja Manager na silen padec konkurenčnosti in posledično blaginje Evrope in v njej Slovenije izpostavljadr. Iztok Seljak, predsednik Združenja Manager.

»V Združenju Manager smo v ogledalu najprej pogledali sami sebe. Ugotovili smo, da se moramo spremeniti najprej mi sami, šele potem lahko na to pot verodostojno povabimo druge. Od spomladi 2023 že več kot 150 ljudi sodeluje v 27-ih projektih z velikim ciljem podvojitve dodane vrednosti in večje blaginje za vse,« valgibanja Podvig: Mi danes, mi jutri, mi vsi skupaj, opisuje Seljak.

Ključen je sistemski pristop in povezovanje

»V združenju smo bili pobudniki razprave, kako povečati produktivnost in s tem tudi izboljševati družbeno blaginjo, kar je bilo predmet dveh naših akcijskih načrtov. A premiki so prepočasni in  potreben je sodobnejši in bolj povezovalen pristop na ravni celotne družbe. S Podvigom želimo najprej nas same in potem tudi družbo kot tako spodbuditi, da se bomo Slovenci in Slovenke znali ambiciozno in samozavestno dvigniti nad sivino povprečja, obenem pa odgovorno in z močnim sodelovanjem Slovenijo spodbuditi v razvojno smer,« ga dopolnjuje Petra Juvančič, ki v juniju začenja svoj drugi mandat izvršne direktorice Združenja Manager.

Slovenija odporna, a zaostajamo po inovativnosti in trajnosti

Ugotovitve združenja se ujemamo z rezultati najnovejšega poročila Svetovnega gospodarskega foruma Future of Growth, ki razgaljajo področja zaostankov Slovenije. »Metodologija merjenja rasti se spreminja. Ne gre več le za rast bruto domačega proizvoda temveč tudi za naravo oziroma kakovost rasti,« nov metodološki pristop pojasnjuje dr. Mateja Drnovšek z ljubljanske ekonomske fakultete.

Slovenija dosega najvišjo oceno na stebru vključenosti (72,1), kjer presegamo povprečje držav z visokim dohodkom. Solidno oceno dosegamo še pri odpornosti (58,8). Na stebrih inovativnosti in trajnosti zaostajamo za državami z visokim dohodkom. Na stebru inovativnosti dosegamo le 88 % povprečja držav z visokim dohodkom.

Vzvod krepitve inovativnosti Slovenije: talenti

Za bolj uravnoteženo prihodnjo gospodarsko rast mora Slovenija okrepiti predvsem komponenti trajnosti  in inovativnosti. Pri slednjem nas zavira človeški dejavnik: »Največji izziv inovativnosti Slovenije je dostop do talentov ter znanja digitalnega in zelenega prehoda. Imamo tudi večji odliv kot priliv talentov,« razkriva Drnovšek.

Zelo podobno sliko pokaže tudi aktualna raziskava svetovalne družbe Kearney in Združenja Manager, ki je potekala v aprilu in maju 2024: »Le 17 % kadrovskih služb v Sloveniji več kot polovico časa namenja strateškemu razvoju talentov. Letni proračun za razvoj vodij v večini (67 %) slovenskih podjetij znaša pod 1.000 EUR.  Na drugi strani 65 % mednarodnih podjetij v razvoj vodstvenih kadrov na leto vloži povprečno 2.300 EUR,« uvide komentira Marko Derča, partner in generalni direktor družbe Kearney.

Združenje Manager je zato tudi letos podelilo štipendije, ki štirim mladim managerskim talentom omogočajo usposabljanje na vodilnih poslovnih šolah na svetu. Prejemniki so:

-        Živa Jezernik, Triglav Skladi, na programu Harvard Business School: Power and Influence for Positive Impact,

-        Robert Kovačič Batista, Be-terna, na programu Cambridge Institute for Sustainability Leadership: Business Sustainability Management,

-        Nina Krmac, A1, na programu Harvard Business School: Power and Influence for Positive Impact,

-        mag. Maja Malešević, PWC, na programu Cambridge Institute for Sustainability Leadership: Business Sustainability Management.