Žiga Hieng: Temeljni gradnik odličnosti so naši zaposleni

14.12.2020

Ziga Hieng foto Miha Peterlic2
Žiga Hieng, predsednik uprave Salusa in finalist za priznanje Mladi manager 2020
Foto: Miha Peterlič

Zdravje ljudi je najvišji zakon. Slogan, ki mu v skupini Salus dosledno sledimo in ima najpomembnejšo vlogo pri naših strateških ciljih. Strateške cilje sooblikujemo skupaj s sodelavci, ker se nam ta pristop zdi ključen za uspešno delovanje podjetja. Pri tem izhajamo iz potreb kupcev in vseskozi stremimo k iskanju novih priložnosti, novih trgov ter novih načinov poslovanja. Osredotočamo se predvsem na ustvarjanje dodane vrednosti s širokim naborom storitev, kar nadgrajuje našo osnovno dejavnost oskrbovanja z zdravili in medicinskimi pripomočki. Na ta način smo v zadnjih 50 letih postali vodilni člen v preskrbi slovenskega zdravstva.

Temeljni gradnik odličnosti in kakovosti našega delovanja so zaposleni, ki imajo veliko stopnjo pripadnosti in samoiniciativnosti. Skladno s strateškimi cilji se oblikujejo posamezne zadolžitve in pridobijo ustrezna sredstva za njihovo doseganje. V podjetju zagovarjamo konstruktiven dialog, dajemo prednost argumentom pred pozicijo moči, spodbujamo strokovnost ter skrbimo za dobre medsebojne odnose. Pri razvijanju poslovnih idej se odlično dopolnjujemo, nemalokrat tudi z raznolikim, drznim razmišljanjem, kar terja veliko potrpežljivosti, da bi na koncu prišli do zadovoljivega rezultata. Kultura odprtega dialoga je torej bistvena pri vodenju ter širjenju zaupanja tako znotraj vodstvenega tima kot tudi med vodji in zaposlenimi. Velikokrat se ob spontanem pogovoru najde rešitev za do tedaj nerešljivo zagato. S tovrstnim pristopom ustvarjamo stimulativno delovno okolje, v katerem vodja zaupa v sposobnosti svojih sodelavcev in obratno. Opolnomočenje pozitivno vpliva na zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, ki se ne bojijo prevzeti odgovornosti. Tako je uspeh podjetja uspeh vseh sodelujočih, vodenje pa ne temelji na ukazovanju temveč na spodbujanju človeških vrlin, potrebnih za uspešno izpolnjevanje zastavljenih ciljev na ravni podjetja in posameznika.

Letošnje leto je v marsičem posebno, odprla se je povsem nova dimenzija realnosti, ki je do danes nismo poznali. Celotno poslovanje skupine Salus je epidemija postavila pred velik izziv. Glavna skrb je vseskozi zdravje naših zaposlenih, zato smo vsem omogočili delo od doma, tam kjer pa delovni proces tega ne dopušča, pa vso razpoložljivo zaščito. Po drugi strani pa smo letos realizirali kar nekaj poslovnih priložnosti z uvedbo novih zdravil na trg in preskrbo zdravstva z zaščitnimi sredstvi, o čemer zgovorno pričajo tudi letošnji rezultati.

Žiga Hieng, predsednik uprave Salusa in finalist za priznanje Mladi manager 2020