Združenje Manager: o minimalni plači, davčni reformi in energetskih izzivih

2.11.2022

Zdruzenje Manager2

V Združenju Manager nasprotujemo izredni uskladitvi minimalne plače v dveh korakih. Delodajalci v letošnjem letu niso načrtovali dviga minimalne plače, predlagani vladni ukrep dviga pa je bolj kot uskladitev z inflacijo socialni transfer, ki v trenutni negotovi situaciji prinaša več negativnih posledic. Do rednega dviga minimalne plače kot uskladitve s cenami življenjskih potrebščin, ki ga določa zakon in je za vse predvidljiv, nas loči le nekaj mesecev. Trenutni nepredviden dvig bi pomenil tudi anomalije znotraj plačnih sistemov posamičnih podjetij. 

V Združenju Manager poudarjamo, da cilj slovenskih podjetij, ki ustvarjajo in ohranjajo slovensko gospodarstvo na visoki ravni, že v sami osnovi ni zagotavljanje minimalnih plač, temveč pošteno plačilo za kakovostno delo in tako čim višje plačilo. To pa je možno zgolj z ustvarjanjem višje dodane vrednosti, na katero vplivajo različni dejavniki, med drugim mnogi ukrepi, ki smo jih predvideli v akcijskih načrtih za višjo rast produktivnosti in večjo blaginjo v Sloveniji.

Eden od pomembnih dejavnikov večje blaginje je tudi davčna politika. Ta mora biti razvojno naravnana - takšna, ki je javnofinančno vzdržna (na prihodkovni in odhodkovni strani), predvidljiva in stabilna. Zato v Združenju Manager ne podpiramo predlaganih sprememb zakona o dohodnini, saj so korak nazaj na področju razbremenitev plač, ko smo ravno v letošnjem letu na tem področju naredili majhen korak naprej. 

Ne bo družbenega razvoja in višje blaginje ljudi brez prej omenjene dodane vrednosti, ki jo lahko ustvarja samo slovensko gospodarstvo z visoko usposobljenimi in razvojnimi kadri, za katere tekmuje na globalnem trgu. V Združenju Manager sicer pozdravljamo napovedano širšo reformo davčne zakonodaje, ki jo Vlada RS napoveduje za naslednje leto - če bo ta razvojna in bo Slovenijo naredila konkurenčnejšo, predvsem s prestrukturiranjem davkov v smeri razbremenitve plač in obdavčitve področij, ki so v Sloveniji manj obremenjena, a hkrati ne vplivajo znatno na razvojni potencial. Pri tem si želimo tvornega sodelovanja z vlado in drugimi deležniki, da bi na tem področju dosegli čim širši konsenz. 

Pozdravljamo, da je konstruktivno sodelovanje gospodarstva in vlade vzpostavljeno na področju reševanje akutne energetske krize in podpiramo napore Vlade RS na evropski ravni, katerih rezultat naj bi bile usklajene evropske rešitve na področju soočanja s cenami energentov. Pričakujemo, da bomo prišli do jasnih in učinkovitih rešitev za podjetja v prvi polovici novembra in da bodo čimprej stopile v veljavo. Pozitivno sprejemamo napovedane ukrepe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v smeri ohranjanja zaposlenosti v energetsko intenzivnih podjetjih (npr. čakanje na delo in skrajšani delovni čas), želimo si, da bi stopila v veljavo čim prej, saj se nekatera podjetja že soočajo z zaustavljanjem proizvodnje in posledičnim odpuščanjem.