Združenje Manager pozdravlja prvi korak k prenovi plačnega sistema v gospodarstvu in rast plač

8.3.2019
ZM horizontalen7

Združenje Manager pozdravlja prvi korak k prenovi plačnega sistema v gospodarstvu in rast plač, ki ga je ta teden predstavila Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) v okviru predloga socialnega sporazuma. Med drugim zasleduje cilje večje preglednosti in primerljivosti plač tako na domači kot mednarodni ravni.

Dobro je, da omenjeni predlog temelji na dejstvu, da je za uresničitev ciljev o zvišanju plač in dodane vrednosti najpomembnejši dvig produktivnosti – torej znati z enakimi sredstvi ustvariti več in ne delati še več časa oziroma še bolj intenzivno. Da je dvig produktivnosti – ta je v Sloveniji kar za petino nižja od povprečja EU – ključen za nadaljnjo gospodarsko rast in konkurenčnost Slovenije, je Združenje Manager poudarilo tudi na Januarskem srečanju, ko smo predstavili idejo o družbenem dogovoru s ciljem zagotoviti boljše življenje za vse.

Cilj 60.000 evrov povprečne dodane vrednosti in 2.000 evrov povprečne bruto plače na zaposlenega do leta 2025 bi moral biti skupni cilj vseh, saj bi to v okviru družbenega dogovora pomenilo večjo blaginjo za vse.  

Predlog, ki sicer zahteva podrobnejše kalkulacije, vidimo tudi kot korak naprej v sodelovanju delodajalskih in delojemalskih organizacij, zato nas veseli, da so tudi v največji sindikalni organizaciji, Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, ta predlog prepoznali kot korak naprej.

Strinjamo se z izhodiščem, da bi minimalna plača po predlogu postala najnižja osnovna plača prvega tarifnega razreda, vsi dodatki za delo za polni delovni čas, razen dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo, pa bi se vključili vanjo. Strinjamo se tudi z izhodiščem za okrepljena vlaganja v raziskave in razvoj ter izboljšave na področju izobraževanja.

Družbeni dogovor, h kateremu tako ali drugače pozivamo različne delodajalske organizacije in h kateremu je na včerajšnji podelitvi nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke pozval tudi predsednik države Borut Pahor, bo možen le, če bomo k njemu pristopili vsi: delodajalska stran (podjetniki, managerji itd.), sindikalna (zaposleni) in država oziroma vlada. Korak v tej smeri je bil že storjen, ko je minister za gospodarski razvoj Zdravko Počivalšek oblikoval strokovni svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje, na vseh nas pa je, da s predlogi stopimo skupaj in pri njihovem razvoju vsi tudi konstruktivno sodelujemo.