Združenje Manager pozdravlja predlagane ukrepe za razbremenitev dela, pri obremenitvi kapitala pa si želimo boljše rešitve

27.2.2019
ZM horizontalen6

Združenje Manager, katerega člani s podjetji predstavljajo eno tretjino prihodkov gospodarstva, pozdravlja predlagane ukrepe za razbremenitev dela, ki jih je predstavilo ministrstvo za finance. Pozdravljamo zvišanje dohodninskih mej, splošne in dodatne splošne olajšave ter upoštevanje pobude delodajalskih organizacij za večjo razbremenitev regresa in nagrade za poslovno uspešnost. Za to smo si v združenju prizadevali tudi zato, da bi ustavili beg možganov in zadržali ključne kadre, ki jih potrebujemo, če želimo v Sloveniji dosegati višjo produktivnost. Ta pa je nujna, saj nas na drugi strani že čakajo izzivi, ki jih prinaša vedno slabša demografska slika Slovenije. Predlagane ukrepe morajo tako čim prej pospremiti tudi spremembe pokojninske zakonodaje, ki jih je že napovedalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predloge na področju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, torej uvedbo minimalne obdavčitve in zvišanje nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, razumemo, a bi bilo dobro slišati argumente, da to ne bo pomenilo poslabšanje konkurenčnega okolja za gospodarstvo.

Predlagane spremembe obdavčitve dohodkov iz kapitala pa so nestimulativne ne le za podjetja in investitorje, ampak tudi za posameznike in njihova vlaganja na kapitalskem in nepremičninskem trgu, zato tega ne podpiramo in si želimo boljše rešitve.