Združenje Manager novi vladi: želimo si konstruktivnega sodelovanja politike in gospodarstva

28.8.2018

Združenje Manager je pretekli teden gostilo neformalni zajtrk z uredniki in novinarji na temo poudarjanja pomena človeškega kapitala in stališča združenja do koalicijske pogodbe.

V Združenju Manager spodbujamo napovedane zaveze za znižanje obremenitev plač z višjo splošno davčno olajšavo ali spremembo dohodninske lestvice, kar smo kot ključno stališče izpostavili že v predvolilnem času. Prav tako želimo, da nova vlada izvede nadaljnje korake za zmanjšanje obdavčitve 13. plače in nagrad iz uspešnosti. Vendar pa o ustreznih razbremenitvah ne moremo govoriti v primeru, ko se ti ukrepi povezujejo z istočasnim dvigovanjem prispevne stopnje na strani delodajalcev. Takšno postopanje ne prispeva k ustvarjanju konkurenčnejšega gospodarskega okolja, ampak bo vplivalo na rezultate poslovanja in posledično zmanjševalo udeležbo zaposlenih v delitvi dobičkov podjetij. Predsednik združenja Aleksander Zalaznik je na zajtrku poudaril, da da je treba slovensko okolje narediti takšno, da bo omogočalo čim boljši razvoj podjetij, "zato je potrebno najti pravo ravnovesje med ukrepi za podporo gospodarstvu ter podporo vseh zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju."  

Nova vlada mora biti usmerjena predvsem v to, kako se bomo razvijali in ustvarjali, pa je izpostavil podpredsednik Združenja Manager in direktor Knauf Insulation Tomaž Lanišek. "Danes je produktivnost Slovenije zgolj 80 odstotkov tiste, ki jo dosega povprečje EU, po BDP pa smo pred krizo dosegali že 90 odstotkov povprečja EU, danes pa smo na 83 odstotkih. Želim si, da bi si vlada za cilj postavila, da vsaj ujamemo, če ne presežemo povprečja EU." Rast produktivnosti bi morala po njegovem mnenju biti natančno opredeljena tudi v koalicijski pogodbi. »Zamudili smo vlak, da bi postali središče za razvojne in prodajne izpostave multinacionalk za srednjo in vzhodno Evropo, a zdaj je čas, ko se veliko kapitala vrača v Evropo, in nujno je, da smo ustrezno pripravljeni na to, da ga privabimo na naša tla. Za to potrebujemo hitrost pri odločanju in povezovanju. Državne institucije morajo pomagati vzpostaviti platforme, preko katerih se lahko povezujemo in smo povezljivi s svetom. Država mora vzpostaviti ustrezno infrastrukturo, da lahko delujemo in sodelujemo; od železniških do informacijskih povezav,« je kot ključno vlogo nove vlade izpostavila podpredsednica Združenja Manager in direktorica Siemens Slovenija ter predsednica uprave Siemensa Hrvaška Medeja Lončar.

V združenju smo prav tako skeptični do nejasno opredeljenih korakov pri napovedanemu ukrepu višje obdavčitve kapitalskih dobičkov, ki jih spremljamo z velikim zadržkom. "Ideje Levice se dobro slišijo, se je pa treba zavedati, da je treba denar najprej ustvariti, da ga lahko delimo," je Zalaznik izpostavil novinarjem ter izrazil kritiko napovedani 50-odstotni obdavčitvi kapitalskih dobičkov, ki jih ocenjuje kot napačno pot.V Združenju Manager podpiramo takšno davčno reformo, ki predvideva razbremenitev dela in prilagoditev davčne zakonodaje za mala in srednja podjetja ter znižanje obremenitve najproduktivnejših in razvojno najpomembnejših kadrov

Na področju debirokratizacije in odpravi predolgih administrativnih postopkov, ki otežujejo poslovanje, drugega pomembnega stališča, za katerega se v Združenju Manager zavzemamo, pozdravljamo napoved poenotenja in zmanjšanja števila zavarovalnih podlag za upokojitev, kar bo nedvomno razbremenilo tako delodajalce kot tudi delavce, in poenostavitev birokratskih postopkov za zaposlovanje usposobljene in deficitarne delovne sile iz tujine. Pozitiven korak nove vlade vidimo tudi v zavezi po nadgradnji podpornega okolja v Sloveniji na področju internacionalizacije izvozno usmerjenih domačih podjetij, kar bo pozitivno vplivalo na gospodarsko rast katere glavnino predstavljajo prav izvozniki. Ker sta gospodarstvo in javna uprava neločljivo povezana, zaradi česar se zavzemamo tudi za učinkovitejšo in vitkejšo javno upravo, spodbujamo pobudo primernega nagrajevanja javnih uslužbencev in povečanje ugotavljanja osebne odgovornosti.

Vsak sprejet zakon ima vpliv na gospodarstvo in v Združenju Manager si želimo, da bi vlada vsakega pred sprejetjem resno preučila in se odločala tudi na podlagi tega, kaj pomeni za gospodarstvo. Pri ustvarjanju ugodnejšega poslovnega okolja in naslavljanju ključnih razvojnih ter gospodarskih vprašanj si bomo v Združenju Manager tudi v prihodnosti prizadevali za večje vključevanje glasu managementa in konstruktivno sodelovanje za dobrobit vseh.