»Združenje Manager ključen zobnik motorja, ki poganja gospodarstvo naprej«

29.5.2019

Združenje Manager je ob 30. obletnici podelilo častno priznanje Vojku Čoku, dolgoletnemu predsedniku častnega razsodišča združenja, ki je izkazal posebne zasluge pri razvoju managerske organizacije in managerske stroke v Sloveniji. Predsednik združenja Aleksander Zalaznik je ob tej priložnosti poudaril zahtevnost in pomembnost managerskega poklica, ki je z dobrimi managerji in voditelji osnova za pravi razvoj gospodarstva, družbe in države za prihodnjih 30 let.

Prejemnik priznanja Vojko Čok je po presoji Združenja Manager (ZM) s svojo profesionalnostjo in preudarnostjo ter z vestnim delom kot predsednik častnega razsodišča ZM pustil neizbrisen pečat v razvoju managerske organizacije in v spodbujanju ravnanja, skladnega z etičnim kodeksom ZM.

Čok, sicer dolgoletni predsednik uprave Banke Koper, poudarja, da čim višje je posameznik na družbeni lestvici, tem večjo težo ima njegov odnos do moralnih in etičnih norm. Managerji svoj ugled vzdržujejo in krepijo ne le z doseženimi poslovnimi rezultati, ampak tudi s svojo etično držo, ki predstavlja pomembno insignijo na njihovi karierni in, ker gre za javne osebnosti, tudi zasebni poti. »Tudi največji uspehi niso zagotovilo za boljši jutri, ampak zgolj boljše izhodišče. Verjamem pa, da bo združenje tudi v prihodnje nadaljevalo s trdim delom in uspehi za dobrobit članov združenja in Slovenije,« je svoje veselje in ponos ob prejemu priznanja s strani organizacije, ki je ena od najuspešnejših stanovskih organizacij pri nas, izpostavil Čok.

Višja produktivnost in dodana vrednost sta pogoj za razvoj

Predsednik Združenja Manager Aleksander Zalaznik se je v svojem nagovoru uvodoma ozrl v zadnja tri desetletja združenja: »Naj ob tem, na kaj in kako smo pripravljeni, vseeno spomnimo še to, zato da se ne ponovi: devetdeseta leta in finančno krizo je zaznamovalo nekaj slabih praks posameznikov ali skupin. Takrat se je prevelik del managementa, politike, bank in podjetij ukvarjalo bolj s privatizacijo in zadolževanjem podjetij na lovorikah konjukture, kot s tem, kako podjetja voditi dobro, razvijati izdelke in povečevati produktivnost. To se ne sme več ponoviti in to želimo ob 30. obletnici jasno in še enkrat poudariti. Združenje manager se je takrat in se bo tudi bodoče postavilo za odgovorno in etično vodenje.«

Ob tem je znova poudaril, kako pomembno je skleniti družbeni dogovor za višje plače vseh zaposlenih v Sloveniji in s tem blaginjo vseh ter opozoril, da si želi, da tudi ljudje uvidijo, da je managament zahteven poklic in predvsem izjemno pomemben za razvoj katere koli države: »Brez pravih in strateških voditeljev ne bo pravega razvoja. In tudi to je naša naloga še vsaj za prihodnjih 30 let.«

Razvoj in rast sta namreč tista vzvoda, ki bosta zagotovila boljšo prihodnost za vse. »Prihodnost je rezervirana za podjetja, ki so napredna v osvajanju tehnologije, za kreativne, agilne in inovativne družbe, kjer je sodelovanje razvita veščina, eni od temeljnih stebrov delovanja pa so skladnost, integriteta in etika. Nove generacije prinašajo zahteve po večji odgovornosti do zanamcev in planeta. In prav je tako. Vse to zahteva neprestane spremembe v miselnosti in treninge managerjev oziroma voditeljev,« je poudarila izvršna direktorica ZM Saša Mrak.

Minister: Združenje Manager motor našega gospodarstva

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je ob 30. obletnici Združenje Manager označil za »ključen zobnik motorja, ki poganja naše gospodarstvo naprej«. Izpostavil je tudi odlične rezultate slovenskega gospodarstva: podjetja so v 2018 glede na leto prej zaposlovala skoraj 30.000 več ljudi, ustvarila za 9 % več prihodkov, za 10 % povečala prihodke na tujih trgih in dosegla skoraj 41 milijard evrov, raste tudi neto dodana vrednost na zaposlenega in skladno z njo povprečna plača na zaposlenega. »To je navsezadnje cilj vseh naših prizadevanj na področju večanja produktivnosti in manjšanja obdavčitve dela,« je zaključil minister.

Musek: Manager mora biti vzor zaposlenim

V ZM ob 30. obletnici znova poudarjamo pomen etičnega managementa. Čoku smo za njegovo delo na tem področju podelili častno priznanje, z našimi člani pa smo izbrali pet vrednot, na katerih mora temeljiti management: zaupanje, odgovornost, spoštovanje, etika in sodelovanje.

Pomen vrednot in predvsem obnašanje v skladu z njimi je poudaril tudi osrednji govornik na današnjem dogodku dr. Janek Musek, raziskovalec psihologije osebnosti in vrednot: »Manager mora biti v podjetju vzor. Če je, potem soustvarja organizacijsko strategijo, ki neizbežno vodi k uspešnosti. Briše razhajanja med vrednotami in obnašanjem ter s tem krepi organizacijsko kulturo, za katero pa vemo, da je glavni dejavnik organizacijske uspešnosti. Krepitev organizacijske kulture nadalje zmanjšuje vsa večja organizacijska tveganja, povečuje pa motivacijo, zaupanje, odgovornost, angažiranost, produktivnost, tržno in poslovno uspešnost.«

Nadpovprečni rezultati podjetij članov ZM

Danes Združenje Manager povezuje skoraj 1.200 članov srednjega in najvišjega managementa ter številne podjetnike. Prihodki podjetij naših članov predstavljajo eno tretjino prihodkov slovenskega gospodarstva. Podjetja, ki jih vodijo naši člani, dosegajo tudi nadpovprečne rezultate: 29 % višjo dodano vrednost na zaposlenega, 46 % več prihodkov na zaposlenega, 23 % višjo povprečno plačo in 36 % višji dobiček na zaposlenega glede na povprečje slovenskega gospodarstva (vir: Bisnode, 2017).