Združenje Manager je objavilo razpis za priznanje Manager/-ka leta 2021

12.5.2021

Enzo Smrekar s priznanjem14
Lani je priznanje Manager leta prejel Enzo Smrekar, glavni direktor Atlantic Droge Kolinske in podpredsednik uprave za delikatesne namaze, Donat Mg in internacionalizacijo v Atlantic Grupi.

Združenje Manager do 2. junija 2021 sprejema predloge kandidatk in kandidatov za priznanje Manager/-ka leta, ki ga bo podelilo na tradicionalnem Managerskem kongresu 30. septembra v Portorožu.

Združenje Manager (ZM) je objavilo razpis za priznanje Manager/-ka leta, s katerim nagrajuje vodilne slovenske managerke in managerje za njihove izjemne vodstvene dosežke. S tem ZM pomembno prispeva k uveljavljanju managerskega poklica in ugleda v Sloveniji pa tudi širše. Priznanje Manager leta združenje podeljuje od leta 1991 in je eno najprestižnejših priznanj na področju managementa v slovenskem prostoru.

Lani je priznanje prejel Enzo Smrekar, glavni direktor Atlantic Droge Kolinske in podpredsednik uprave za delikatesne namaze, Donat Mg in internacionalizacijo v Atlantic Grupi. »Manager ni samo nekdo, ki svoje delo opravlja v podjetju, ampak ima lahko tudi zelo pozitiven vpliv na okolje, v katerem živi. To, kar dajem Smučarski zvezi, OKS, s čimer se ukvarjam pro bono, je tisto, kar mislim, da bi morali managerji početi,« je lani v intervjuju za MQ revijo po prejemu priznanja poudaril Enzo Smrekar. Letos bo v pilotskem programu združenja 'Manager na kvadrat' omogočil trem študentom ekonomije in elektrotehnike, da ga bodo senčili pri njegovem vodstvenem delu.

ZM s priznanjem Manager/-ka leta ne nagrajuje le izjemnih poslovnih rezultatov, ki jih manager/-ka ustvari s svojo ekipo, ampak se ob ekonomskem in družbenem vidiku poslovanja upošteva tudi okoljski oz. trajnostni razvoj podjetja.

Kdo lahko kandidira?

Na razpisu lahko kandidirajo vsi vodilni managerji in managerke (predsedniki/-ice uprav, generalni direktorji/-ice, glavni direktorji/-ice) v Sloveniji, ki so na vodilnem delovnem mestu v podjetju, za katerega kandidirajo, najmanj dve leti in v preteklosti niso prejeli priznanja Manager/-ka leta.

Kandidate lahko nominirajo člani in članice Združenja Manager, druge stanovske organizacije oz. strokovna združenja, člani nadzornih svetov, zaposleni v podjetju ter drugi posamezniki oziroma organizacije, ki želijo prispevati k uveljavljanju dobrih managerskih zgledov.

Ob poslovnih rezultatih pomembna tudi usmerjenost v trajnostni razvoj

Komisija za priznanje Manager/-ka bo pri kandidatih/-kah presojala, kako uspešne poslovne rezultate dosegajo in njihov prispevek k dobremu poslovanju, napredku, pa tudi zdravje in varnost na delovnem mestu, ustrezno plačilo in naložbe v izobraževanje zaposlenih, enake možnosti, management raznolikosti, inovativnost, vpliv in podporo naravnemu in družbenemu okolju ter splošno naravnanost podjetja in kandidata/-ke k trajnostnem razvoju. Ob tem bodo presojali še osebno integriteto, skladnost njegovega/njenega delovanja s Kodeksom etike Združenja Manager, njegova/njena prizadevanja za razvoj širšega družbenega okolja in zgled odličnosti vodenja.

Z upoštevanjem vseh teh različnih vidikov Združenje Manager izpostavlja najboljše managerske zglede, prispeva k uveljavljanju in ugledu managerskega poklica v Sloveniji. Uspešne zgodbe nagrajencev, njihovi vzponi (in tudi padci) pa so navdih in spodbuda ostalim managerkam in managerjem na njihovi poti med najboljše.

Dosedanji prejemniki priznanja

Lani je, kot zapisano, priznanje prejel Enzo Smrekar, pred njim pa Tomaž Berločnik, Boštjan Gorjup, Janez Škrabec in Andrej Božič. Vse prejemnike priznanja najdete na spletni strani Združenja Manager.