Združeni v raznolikosti

31.3.2023

Red Orbit Andraz Stalec2

V današnjem globaliziranem gospodarstvu imajo podjetja, ki dajejo prednost raznolikosti, vključevanju in odpravljanju diskriminacije, večje možnosti za uspeh. Raznolikost in vključenost sta postali bistveni vrednoti v izobraževanju in na delovnem mestu. Sprejemanje razlik v rasi, etnični pripadnosti, spolu, spolni usmerjenosti, veroizpovedi, starosti in sposobnostih je ključnega pomena za oblikovanje močne in dinamične delovne sile, ki odraža različne potrebe in perspektive strank in naročnikov.

Prednosti ustvarjanja vključujočega in raznolikega delovnega mesta so številne. Raznolika ekipa prinaša različne izkušnje, znanja in ideje, kar spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in rast. To lahko vodi k boljšemu sprejemanju odločitev, večji produktivnosti in boljši morali zaposlenih. Poleg tega lahko raznolika delovna sila podjetjem pomaga pri navezovanju stikov s širšim krogom strank, kar na koncu vodi k večji dobičkonosnosti in tržnemu deležu.

Da bi to dosegli, je treba izobraževati zaposlene in ustvariti okolje, ki ceni in spodbuja raznolikost.

V Red Orbitu redno izobražujemo zaposlene o raznolikosti in vključevanju in ravno to je ključnega pomena za ustvarjanje kulture na delovnem mestu, ki sprejema razlike. To dosegamo s programi usposabljanja, ki zaposlene učijo o nezavednih predsodkih, kulturni zavesti in o tem, kako učinkovito komunicirati. Z večjo ozaveščenostjo in znanjem so zaposleni bolje opremljeni za ustvarjanje vključujočega okolja, ki sprejema različne perspektive.

Vključujoče delovno okolje pa je ključnega pomena tudi za privabljanje in ohranjanje različnih talentov. Zaposleni, ki se počutijo vključene in cenjene, so bolj verjetno zavzeti in motivirani, kar vodi k večji produktivnosti in inovativnosti. Poleg tega lahko vključujoča kultura na delovnem mestu pomaga zmanjšati stopnjo fluktuacije in privabiti nove talente iz različnih okolij.

Da bi raznolikost in vključenost v poslovanju resnično postavili na prvo mesto, se moramo vodje zavezati, da bo to osrednji del vrednot in ciljev organizacije. Ustvarjanje okolja, ki ceni in spodbuja raznolikost, zahteva strateški pristop. S spodbujanjem kulture vključevanja lahko podjetja pritegnejo in zadržijo najboljše talente, povečajo produktivnost in inovativnost ter tako izkoristijo moč raznolikosti za spodbujanje inovacij, rasti in dobičkonosnosti.

Andraž Štalec, direktor in ustanovitelj Red Orbit, prejemnik priznanja Zlata nit 2020