Zaposleni so naše največje bogastvo

8.5.2020

Časi so se spremenili za vse, za nekatere bolj, za druge manj. Dva meseca dela (in šole) na daljavo sta tudi nam na Profilu prinesla nove izkušnje in nove storitve. Od popolne ustavitve vseh kadrovskih aktivnosti ob razglasitvi epidemije, preko priprave kriznih scenarijev, ekipnega brainstorminga za iskanje novih poslovnih rešitev, želja naših poslovnih partnerjev po čim prejšnjem zagonu in nadaljevanju poslovnih aktivnosti, do izvedbe novih kadrovskih in svetovalnih projektov na digitalni platformi.

Postopek iskanja ali evaluacije kadrov prek sodobnih digitalnih orodij daje občutek optimizacije kadrovskega postopka, vendar se za dobro končno oceno vse bolj kaže pomembnost tradicionalnega osebnega stika in osebne obravnave kandidatov. Na drugi strani je zaradi negotove situacije na trgu precej manj kandidatov pripravljenih menjati zaposlitev, saj je bolje ostati tam, kjer so že dokazani, kot se izpostavljati potencialnim tveganjem v tem letu.

Podjetja na drugi strani se trudijo čim hitreje prilagajati in transformirati delovna mesta ter poslovne procese, ob tem pa posvečati primerno pozornost tudi zaposlenim. Na podlagi tega smo na Profilu razvili metodološko orodje, ki vodstvom družb omogoča preveriti trenutno stanje oz. 'Počutje zaposlenih', njihovih skrbi, notranjih motivatorjev ali celo pridobiti ideje z njihove strani, kako bi izboljšali določene procese ali postopke. Pomembno je vedeti, kako se počutijo zaposleni v težkih časih ter temu ustrezno načrtovati optimalne organizacijske ali komunikacije ukrepe znotraj podjetja.

Navsezadnje se večina delodajalcev zaveda, da so zaposleni naše največje bogastvo. Glavni cilj v teh časih nam predstavlja ohranitev ekipe, kako jo motivirati in skupaj najti pot do (ponovne) stabilizacije ali celo izboljšanja poslovanja.

Erni Curk, direktor podjetja Profil