Zaposleni so ključ do uspeha

7.9.2018
Metoda Debeljak 3

Tudi v Zavarovalnici Triglav verjamemo, da so zaposleni ključ uspeha. Zato so naša prizadevanja stalno usmerjena v zadržanje obstoječih in pridobivanje novih sodelavcev, ki so in bodo sposobni uresničevati poslovne cilje podjetja.

Pri najbolj pogosti praksi – razpisih prostih delovnih mest na spletnih portalih in socialnih omrežjih – so nam v pomoč obstoječi sodelavci, ki nam v okviru internega programa Priporočam.te vse pogosteje priporočajo znance, za katere vedo, da svoje delo opravljajo kakovostno.

Posebno pozornost namenjamo pridobivanju mladih sodelavcev. Sodelovanje z mladimi že v študijski dobi je dober način za spoznavanje bodočih sodelavcev, najsi bo preko štipendiranja, obveznih praks ali različnih načinov sodelovanja s fakultetami.

V zadnjih letih vse večjo skrb namenjamo tudi starejšim zaposlenim, saj se dobro zavedamo pomena znanja, izkušenj in drugih pozitivnih značilnosti starejše generacije. Verjamemo v odličnost heterogenega kolektiva, zato že več let razvijamo in nadgrajujemo program medgeneracijskega sodelovanja.

Na podlagi rednega merjenja organizacijske vitalnosti in raziskave organizacijske kulture izvajamo številne aktivnosti za zagotavljanje zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. Vemo, da dobri kadri v podjetju ostajajo in delajo dobro, če jim delo pomeni izziv in se ob tem zavedajo, da jim podjetje ponuja možnosti za neprestano pridobivanje znanja, karierni razvoj in osebno rast ter jim omogoča, da uporabijo in pokažejo svoje talente ter se v kolektivu dobro počutijo. Pomembno je še, da si pri iskanju rešitev upajo tvegati in ubirati manj ustaljene poti, ob zavedanju, da so dovoljene tudi napake.

Zaposleni cenijo tudi številne ugodnosti in priložnosti na področju zdravstvene preventive ter pomoč zaposlenim, ki jih je doletela družinska stiska. Seveda je dobrodošla tudi možnost usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ki jo na različne načine uresničujemo kot družini prijazno podjetje.

 

Metoda Debeljak, direktorica službe za upravljanje z zaposlenimi v Zavarovalnici Triglav