Zamik izgradnje JEK2 stane 900 mio evrov letno

1.6.2023

zzzzznek2

Predlog NEPN, ki temelji zgolj na OVE virih, povečuje izpuste CO2, energetsko uvozno odvisnost ter stroškovno ceno električne energije za skoraj 70 EUR/MWh. 

Potrebe slovenskih odjemalcev po električni energiji se bodo do leta 2050 podvojile, je povedal predsednik GZS Tibor Šimonka. »To kriči po spremembi NEPN, kjer so sedaj industrija in gospodarstvo skoraj v celoti izpuščeni. Na dlani je, da brez izgradnje dodatnih kapacitet JEK slovensko gospodarstvo ne bo moglo preživeti.« 

Prof. dr. Jože P. Damijan je predstavil prvi del študije, izvedene skupaj z dr. Dragom Babičem, z naslovom »Ekonomski in podnebni učinki zamud in napak pri izvajanju energetske politike Slovenije«. Pojasnil je, da elektroenergetski program, ki so ga predlagali energetski strokovnjaki v okviru Sveta za razvoj pri SAZU, predvideva razogljičenje proizvodnje električne energije s kombinacijo OVE virov in JEK2 (vključitev v omrežje leta 2035). Po tem scenariju bi se stroškovna cena električne energije v obdobju 2035-2050 gibala v razponu med 60 in 85 EUR/MWh. Ocenjuje, da pomeni zamik izgradnje JEK2 za 4 leta (vključitev v omrežje leta 2039 namesto 2035), da bodo stroškovne cene električne energije v obdobju 2035-2038 višje za skoraj 70 EUR/MWh, maloprodajne cene pa bi se dvignile na raven okrog 180 EUR/MWh. To na letni ravni pomeni višji strošek za prebivalstvo in gospodarstvo za električno energijo za dobrih 900 mio evrov oziroma kumulativno za 3,5 mrd evrov. Zaradi zamude pri odločitvi za gradnjo JEK2 bi se uvozna odvisnost povečala za 20 do 25 %.

Povsem jasen je bil, da NEPN scenariji ne morejo zagotoviti dovolj električne energije za potrebe razvoja Slovenije, saj bi imeli tudi v najbolj optimističnem OVE+JEK2 scenariju dolgoročno na letni ravni primanjkljaj električne energije v višini 4 TWh. Dodal je, da solarna energija ni brezogljična. Če upoštevamo celotno življenjsko dobo in reciklažo, ima ta osemkrat višji izpust CO2, merjeno v g/KWh. Povečevanje deleža OVE torej povečuje izpuste CO2 glede na jedrsko energijo. To razume kot »paradoks razogljičenja v NEPN«. Zato je v vseh pogledih najboljši scenarij po njegovem prepričanju jedrski scenarij.

Vir: GZS