Zakon o evidentiranju delovnega časa prinaša dodatno nepotrebno birokratizacijo

25.4.2023

R 2

V Združenju Manager z izobraževanji na področju trajnostnega voditeljstva spodbujamo, da mora vsak delodajalec dosledno spoštovati pravice delavcev in zagotavljati delovne pogoje, ki zaposlenim omogočajo varno in zdravo delovno okolje ter izrabo z zakonom predpisanega delovnega časa na način, ki omogoča dostojno in polno življenje. Vsak odgovoren manager se tega dobro zaveda, če želi delati z zavzetimi in motiviranimi sodelavci.

Ob tem pa se poraja vprašanje, če bo prejšnji teden sprejeti Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti zares pripomogel k temu. Razumemo namen ministrstva v smeri preprečevanja zlorab pravic delavcev, vendar pa je zakon še za stopnjo več povečal birokratsko obremenitev podjetij. Tako bo npr. evidenca delovnega časa po novem obvezna celo za poslovodne delavce oz. direktorje, ki imajo sicer praviloma individualne pogodbe, prav tako pa ne upošteva v dovoljšni meri sodobnejših oblik dela, ki so marsikje, predvsem v kreativnih poklicih, pri raznolikih oblikah dela na daljavo in v mednarodno usmerjenih inovativnih podjetjih postale stalnica. Upamo, da se bo z uporabo zakona oblikovala praksa, ki bo upoštevala specifike dela v 21. stoletju, in ga pristojni ne bodo razlagali preveč omejujoče.

Menimo, da zakon ne bo zares izpolnil namena preprečevanja zlorab pravic pri problematičnih delodajalcih, ki bodo še vedno lahko zaobšli določbe zakona, hkrati pa bo dodatno obremenil vse tiste, in takšnih je velika večina, ki so že danes odgovoren delodajalec.