Zagovornik s priročnikom za boljše varstvo pred diskriminacijo in enake možnostih pri zaposlovanju in delu

4.4.2023

339931981 963389898161712 8192114498882570305 n2

Zagovornik načela enakosti je izdal priročnik o zagotavljanju enakih možnosti in preprečevanju diskriminacije pri zaposlovanju in delu. Ob tej priložnosti je z Združenjem Manager pripravil okroglo mizo o tej temi. Na dogodku so govorci poudarili pomen vključujočega delovnega okolja za dobro vzdušje v kolektivih, večjo produktivnost in pozitiven družbeni ugled organizacij ter druge prednosti, ki jih prinaša premišljeno spodbujanje raznolikosti in vključenosti. Potrdili so, da je zakonska dolžnost zagotavljati varstvo pred diskriminacijo ne le obveza, ampak tudi priložnost.

V uvodu v pogovor, ki je potekal pod naslovom Raznolikost in vključenost – pot do večje uspešnosti podjetja, je Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager, izpostavila, da je pri doseganju ciljev organizacij pomemben tudi način, kako cilje dosegamo. »Pomembni so naša etika, integriteta, spoštovanje in spoštovanje raznolikosti. In ko pri združenju podeljujemo priznanja Vključi.vse, ugotavljamo, da imamo v Sloveniji kar nekaj primerov dobrih praks.«

Goste in nastopajoče je nagovoril tudi zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki je poudaril pomen ozaveščanja za uspešno preprečevanje in odpravljanje diskriminacije. »V letu 2020 smo z anketo preverili, na katerem od družbenih področij prebivalci Slovenije menijo, da je diskriminacija najbolj razširjena. Izstopalo je področje zaposlovanja in dela. Obstaja torej izmerjeno dojemanje v družbi, da je diskriminacija na tem področju problem, kar potrjuje tudi statistika primerov, ki prihajajo k Zagovorniku. To je kontekst našega priročnika, s katerim prispevamo k razpravi o teh vprašanjih, da bi na tem področju tudi kaj izboljšali,« je dejal.

Svetovalec Zagovornika dr. Matevž Kokol je udeležencem predstavil nekatere ključne pojme varstva pred diskriminacijo in kako pri zaposlovanju in delu zagotavljati primerno obravnavo vseh ne glede na njihove osebne okoliščine.
Pomen zagotavljanja vključujočega delovnega okolja so v pogovoru predstavili tudi direktorji uspešnih slovenskih podjetij.

Generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole je povedala, da je njeno vodilo ravno zavedanje, da je različnost zaposlenih tisto, kar daje podjetju zagon in možnost večjega uspeha: »Velikokrat je usklajevanje raznolikih skupin težje, a to daje rezultate, v katerih se najdejo vsi. V Adrii Mobil resnično živimo raznolikost, jo podpiramo, sprejemamo različnosti po spolu, po izobrazbi, po sposobnostih in to različnost obravnavamo na način, da so najprej vsi enako obravnavani, da pa vsak prejme drugačno obravnavanje, če takšna potreba obstaja.«

Andraž Štalec iz agencije Red Orbit je dejal, da je v njihovem podjetju spoštovanje raznolikosti zaposlenih nekaj samoumevnega. »Predstavljajmo si svet, v katerem smo vsi enaki. Dolgočasen je, siv, turoben, nekreativen. Zato je zame raznolikost največji plus za podjetja in za družbo, saj prinaša kreativnost, ta pa je temelj za nekaj novega.«

Direktor Ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič je povedal, da je v podjetju, ki je prejemnik priznanja Vključi.vse, raznolikost posledica objektivnih ravnanj in sprejemanja vsakogar, ki ima znanje, izkušnje in daje dodano vrednost podjetju. »Posledica tega je, da je v mojem ožjem kolegiju osem žensk in šest moških. Te ženske so tja prišle ne zato, ker so ženske ali ker bi nekje napisali, da moramo biti enakopravni ali raznoliki, ampak ker odlično opravljajo svoje delo.« Ob zaznavi možne diskriminacije med različnimi generacijami zaposlenih zaradi starosti so pripravili delavnice, s katerimi so povečali medsebojno razumevanje, komunikacijo in produktivnost.

»Podjetja, v katerih so raznolikost vzeli za svojo, imajo boljše rezultate, višjo dodano vrednost, njihove delnice so več vredne, kapitalski donosi so višji,« je poudarila samostojna svetovalka in pred tem dolgoletna direktorica marketinške agencije Futura DDB Marjana Lavrič Šulman. Ocenila pa je, da kljub tem raziskavam tovrstne priročnike rabimo. »Nekoč nisem bila za takoimenovane ženske kvote, zdaj pa sem. Ženske so danes celo bolj izobražene od moških, pa se zastopanost žensk brutalno manjša pri vsaki karierni stopnički. Še vedno imamo plačno vrzel in če si ženska, imaš tudi večjo verjetnost, da boš imela opraviti s spolnim nadlegovanjem. Spoštovanje raznolikosti še vedno ni nekaj samoumevnega. In dokler je tako, sem zelo hvaležna za te priročnike in pobude.«

Vključujoče delovno okolje prinaša veliko pozitivnih učinkov
Kot kažejo zagovornikova praksa in raziskave o diskriminaciji v Sloveniji, je področje dela in zaposlovanja tudi pri nas tisto področje družbenega življenja, na katerem se posamezniki največkrat počutijo diskriminirane. Z ovirami pri zaposlovanju se spoprijemajo predvsem ljudje z invalidnostmi, ženske, starejši ali mladi, nižje izobraženi, tujci, Romi, ljudje različnih narodnosti in istospolno usmerjeni.

Zagovornik je zato pripravil priročnik o varstvu pred diskriminacijo pri zaposlovanju in delu. Namenjen je vodstvom gospodarskih družb, kadrovskim in pravnim službam, tistim, ki sodelujejo v postopkih zaposlovanja, svetovalnim podjetjem, pravnim zastopnikom in delavcem in njihovim združenjem.

Priročnik predstavlja dolžnosti zaposlovalcev pri preprečevanju diskriminacije. Vključuje tudi nekatere primere dobrih praks upravljanja raznolikosti zaposlenih. V njem je poudarjeno, da ima skrb za vključujoče delovno okolje veliko pozitivnih učinkov, med pomembnejšimi sta manjši delež odsotnosti z dela in manjše število odpovedi delovnega razmerja s strani usposobljenega kadra.

Posnetek okrogle mize je objavljen na Zagovornikovem YouTube kanalu.

Priročnik v daljši in krajši različici je dostopen na Zagovornikovi spletni strani med publikacijami, namenjenimi ozaveščanju o varstvu pred diskriminacijo.