Zadržanje zakona o posojilih v frankih zaradi več morebitnih škodljivih posledic

14.3.2022

svicarski frank6

Ustavno sodišče je izvajanje zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih zadržalo zaradi več morebiti težko popravljivih ali celo nepopravljivih škodljivih posledic, poroča STA. Med temi so posledice za banke same, za Banko Slovenije in sodne postopke ter za bančni in gospodarski sistem kot celoto, kaže sklep sodišča.

Ustavno sodišče je v danes objavljenem sklepu, da do končne odločitve zadrži izvrševanje zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK), o katerem odloča na pobudo desetih bank, zapisalo, da je mogoče morebitne škodljive posledice razvrstiti v več skupin.

Prva skupina se nanaša na banke pobudnice. Zakon jim nalaga številna opravila - med drugim morajo v 60 dneh pripraviti ustrezno dokumentacijo ter v 30 dneh od podpisa kreditojemalcu vrniti morebitno preplačilo, izročiti zemljiškoknjižno dovolilo za izbris hipoteke ali, če dolg po novem izračunu še ni bil poplačan, nadaljevati pogodbeno razmerje - ki so povezana z operativnimi stroški. Upoštevati je tudi treba, da so banke dolžne za predvidena izplačila kreditojemalcem oblikovati ustrezne rezervacije.

"Operativni stroški bank in njihovo prizadevanje za opravo nalog po ZOPVTKK bi bili v primeru, da bi ustavno sodišče ugotovilo, da je ZOPVTKK v neskladju z ustavo, težko popravljivi," meni sodišče.

V drugi skupini so morebitne posledice za druge subjekte, zlasti za Banko Slovenije na eni strani in sodišča na drugi strani.

Tretja skupina posledic se nanaša na bančni in gospodarski sistem kot celoto. Ker bi lahko imelo izvrševanje izpodbijanega zakona negativne finančne posledice za vsako izmed pobudnic, bi imelo s tem posledice tudi za slovenski bančni sektor kot celoto. 

Več: STA