Za zaposlitev brezposelnih na zelenih delovnih mestih 2,5 milijona evrov

19.8.2022

denar30

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih. Delodajalci lahko mesečno prejemajo 680 evrov, predvidena pa je subvencionirana zaposlitev 300 brezposelnih oseb iz vse Slovenije, so objavili na spletnih staneh zavoda. Skupno je program vreden skoraj 2,5 milijona evrov, poroča STA.

"Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, ki lahko prispeva tudi k spodbujanju aktivnosti brezposelnih. S spodbudami za zaposlitev na takšnih delovnih mestih želimo prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov," so navedli na spletnih straneh zavoda.

Na voljo je 2,453 milijona evrov, ki jih zagotavlja ministrstvo za okolje in prostor iz sklada za podnebne spremembe. Delodajalci lahko za zaposlitev brezposelne osebe na zelenem delovnem mestu prejemajo mesečno subvencijo v višini 680 evrov, ki se lahko izplačuje največ 12 mesecev. Delovno razmerje morajo skleniti za nedoločen čas.

Povabilo je odprto od 23. avgusta do porabe sredstev, najdlje pa do 30. junija 2024. Predvidena je subvencionirana zaposlitev 300 brezposelnih iz vse Slovenije. Prvo odpiranje prejetih ponudb bo 30. avgusta in nato praviloma vsakih 14 dni.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v poslovni register, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbo morajo oddati elektronsko na portalu zavoda za delodajalce.

Merila za zelena delovna mesta so pripravljena v sodelovanju z okoljskim ministrstvom in ministrstvom za delo. Upoštevani so poklici in dejavnost delodajalca, ki so kategorizirani glede na prispevek k trajnostnim praksam oziroma so opredeljeni glede na 'odtenek zelenosti'. Dodaten prispevek lahko delodajalec izkaže s pridobljenimi standardi in certifikati, med merili pa se presojajo tudi proizvodi in storitve delodajalca ter aktivnosti, ki so v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji.

Natančneje seznam dejavnosti, iz katerih lahko izhajajo zelena delovna mesta, obsega več kot 80 dejavnosti, na njem so denimo gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti, proizvodnja koles in invalidskih vozičkov, proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil, popravila elektronskih in optičnih naprav, ravnanje z odpadki ter arhitekturno projektiranje. Dejavnosti so razdeljene v tri kategorije, ki delodajalcem na razpisu prinesejo različno število točk.

Delodajalci delovno mesto opišejo v oddani ponudbi, na podlagi tega pa jim zavod napoti brezposelne osebe.

Na ministrstvu za okolje so v sporočilu za javnost dodali, da so prvo javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa zelenih delovnih mest izvedli že v letu 2021, na podlagi tega povabila so sofinancirali več kot 60 zaposlitev brezposelnih v višini več kot pol milijona evrov. "Na izvedbo projekta je vplivala pandemija covida-19, kljub temu pa je bil izkazan velik interes za zaposlovanje na zelenih delovnih mestih," so pojasnili. Največ interesa za tovrstno zaposlovanje so zaznali v gozdno-lesni verigi ter med malimi podjetji.

Tokratno povabilo vključuje nove poklice in dejavnosti ter določa obveznost delodajalca o poročanju o učinkih zaposlitve po izvedbi zaposlitve. Dodana je tudi možnost pridobitve dodatne točke za zaposlitev osebe v dejavnosti deficitarnega spola.

Vir: STA