Aleksander Zalaznik: Za rastoče, profitabilno gospodarstvo

6.4.2021

Aleksander Zalaznik rezan8
Aleksander Zalaznik, generalni direktor Danfoss Trate

Današnji zapis najprej začenjam s pohvalo sedanjemu vodstvu in strokovni ekipi Združenja Manager za uspešno vodenje združenja v teh posebnih časih. Zadovoljen sem, da sedanje vodstvo med drugim nadgrajuje vsebino na temah, ki smo jih začeli v mojem in nekatere tudi že v prejšnjih mandatih. Vse z namenom, da bi Slovenija postala gospodarsko še bolj uspešna država. Uspešno, rastoče, profitabilno gospodarstvo bo nujno potrebno za ohranjanje gospodarske rasti po covidu.

Obdobje covida ustvarja izrazito neenakost možnosti poslovanja posameznih panog, razlike pa do določene mere gladi država z raznovrstnimi subvencijami, financiranimi s povečanjem zadolženosti države. Zaenkrat subvencije in finančne rezerve posameznih podjetij še omogočajo delovanje v tej krizi prizadetih podjetij in ohranjanje zaposlenosti. Po drugi strani pa imamo vrsto panog, ki so neke vrste zmagovalci krize in tudi velik del podjetij, na katerih kriza nima velikega vpliva na poslovaje. A pozicije posameznih sektorjev se lahko po zaključku krize tudi obrnejo oziroma spremenijo.

Kot kaže, cepiva prinašajo upanje, da se bo obdobje covida nekje v zadnji tretjini leta končalo. Do takrat pa moramo biti pripravljeni na hiter zagon gospodarstva. V podjetjih z načrti, kako naprej, država pa z ukrepi, ki bodo omogočala podjetjem čim hitrejšo profitabilno rast. Zato so teme, kot so debirokratizacija, socialna kapica, produktivnost, tuja vlaganja, prosvetljenost managementa, teme, ki jih Združenje Manager skupaj s partnerji Gospodarskega kroga aktivno zagovarja, še bolj relevantne kot kdaj koli prej. Od njihove implementacije v praksi pa bo odvisno naše življenje po covidu.

Ostanite zdravi in uspešni!

Aleksander Zalaznik, generalni direktor Danfoss Trate in član UO ZM