Za MSP in s.p.-je na voljo 3,45 milijona evrov

7.10.2021

denarna pomoc36
Prek Slovenskega podjetniškega sklada sta za mikro, mala in srednja podjetja ter tudi samostojne podjetnike na voljo vavčerja za pripravo digitalne strategije in za kibernetsko varnost.

Slovenski podjetniški sklad je objavil javna poziva - vavčerja za pripravo digitalne strategije in za kibernetsko varnost - v skupni vrednosti 3,45 milijona evrov. Ta sredstva bodo namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom. Pri vseh lahko sklad sofinancira do 60 odstotkov upravičenih stroškov.

Pri pripravi digitalne strategije so upravičeni stroški zunanjega izvajalca, vavčer pa lahko znaša od najmanj tisoč do največ 9.999,99 evra. Pri kibernetski varnosti med upravičene stroške prav tako sodijo stroški za plačilo zunanjega izvajalca, in sicer za izvedbo sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak (od tisoč do pet tisoč evrov), in za izdelavo vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah (od tisoč evrov do 9.999,99 evra).