Za digitalno preobrazbo podjetij namenjenih 56,5 milijona evrov

11.1.2022

digitalizacija11

V načrtu za okrevanje in odpornosti je skupno predvidenih 316 milijonov evrov (brez DDV, ki ga bo krila država) za digitalno preobrazbo. Glavnina sredstev bo šla za digitalno preobrazbo javnega sektorja in javne uprave, in sicer 260 milijonov evrov. Preostanek oziroma 56,5 milijona evrov je predvidenih za gospodarstvo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo za spodbujanje digitalne preobrazbe pripravilo tri razpise.

1. Prvi, razpis za spodbujanje digitalne transformacije v podjetjih, v vrednosti 44 milijonov evrov bo objavljen januarja.

2. Ta mesec naj bi objavili tudi razpis za oblikovanje hibridnega oblaka, ki bo združeval registre, kot so registri AJPES-a, finančne uprave in denimo sodnih registrov, in sicer z namenom poenostavitve postopkov za podjetja v razmerju do MGRT. V ta namen bo razpisanih 2,5 milijona evrov sredstev.

3. Tretji razpis, ki je predviden v drugem trimesečju tega leta, pa bo z desetimi milijoni evrov podprl projekte skupnega evropskega interesa.

Več v Financah