Z zavzetostjo za spremembe do zavzetih zaposlenih

7.12.2018
irena2

Prebivalstvo se intenzivno stara, kar prinaša pomembne spremembe v starostni strukturi družbe in tudi na trgu dela. Po nekaterih ocenah bo v prihodnosti število delovno aktivnih upadalo za 8.000 letno, v  določenih panogah se že kaže pomanjkanje kadra. Staranje prebivalstva in kasnejše upokojevanje pomenita, da se povprečna starost zaposlenih dviguje. V zadnjih petih letih se je tako število starejših delovno aktivnih, še posebej starih 55 let in več, povečalo za kar 68,4 odstotkov. Starejši delavci postajajo vedno bolj pomembni, njihova delovna aktivnost pa je koristna za vse: posameznike, podjetja kot tudi družbo.

Pripravljenost na te spremembe, implementacija potrebnih prilagoditev in prepoznavanje potenciala starejših zaposlenih bodo pomembno vplivali na družbo kot celoto in na razvoj posameznega podjetja, njegovo konkurenčnost in uspešnost. To pomeni spremembo sedanjih kadrovskih politik, delovnih praks in delovnih mest, načina razmišljanja in odnosa do starejših zaposlenih. Podjetjem so pri tem lahko v pomoč spodbude v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI). Nekatera podjetja s strategijami razvoja starejših zaposlenih, z akcijskimi načrti in programi ukrepov že učinkovito upravljajo s starejšimi zaposlenimi. Pripravljajo individualne razvojne načrte zaposlenih, izvajajo izobraževanja in usposabljanja, vpeljujejo dobre prakse, prilagajajo delovna mesta ipd. Posledično jim to prinaša dolgoročne koristi, kot so ugled, prepoznavnost podjetja, manjša fluktuacija kadra, večja inovativnost in konkurenčnost.

Podjetja k vpeljavi sprememb spodbuja tudi projekt Zlata nit z natečajem Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno ZAvzeti. Starejši delavec je vir delovnih in življenjskih izkušenj, ima specifična znanja in ima široko poslovno omrežje, je zvest podjetju, pozna tveganja in lahko prenaša svoja znanje na mlajše ali novo zaposlene sodelavce.

Cenite izkušnje in znanje svojih zaposlenih, da bodo z leti še vedno zavzeti.

Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije