Vrednote prvih 30 let – gradnik uspešne prihodnosti

9.5.2019
Erni Curk2

"Osebna kakovost je stopnja, do katere posameznik izraža pozitivne osebne atribute, prakticira dobre medosebne odnose in učinkovito opravlja svoje delo." Sliši se precej enostavno, vendar pa najbrž vsi iz lastnih izkušenj vemo, da je združitev vseh treh elementov vsaj v določenih življenjskih situacijah težko izvedljiva ali celo nemogoča. Podobno razmišljanje kot za posameznike je moč prenesti tudi na podjetja ali združenja. V času naše mladosti in prvega obdobja dozorevanja, vsaj tja do 30. leta, pridobimo širok spekter različnih življenjskih in zelo verjetno tudi že kariernih izkušenj, vzponov in padcev, ki oblikujejo naše vrednote in zaznamujejo naše delovanje v prihodnjem, bolj zrelem in odgovornem življenjskem obdobju.

V 30-letni zgodovini Profila smo naredili že mnoge korake tako na tehnološki, geografski, organizacijski in seveda tudi poslovno-vsebinski ravni, enako kot marsikatero drugo podjetje, ki je želelo napredovati ali zgolj pozitivno obstati na vse bolj ambicioznem, tekmovalnem in inovativnem trgu. Ob spremljanju podjetij, poslovnih partnerjev in kandidatov skladno s spremembami zakonitosti trga in prihodom nove generacije tekom let opažamo konstantno spremembo trenda v osnovni miselnosti vseh deležnikov na trgu – biti hitrejši, spretnejši in predvsem uspešnejši v čim krajšem možnem času ter pri tem uporabljati vsa ali čim več možnih sredstev, ki so na voljo za dosego osnovnega cilja.

Kljub času sprememb pa smo ponosni, da smo uspeli skozi vsa leta ohraniti temeljne vrednote Profila, ki so v zadnjih letih ponovno vedno bolj vidne in prepoznane v očeh naših poslovnih partnerjev. Veseli smo, da lahko ob razvoju kadrov te vrednote prenašamo na naše naslednike. Tudi Združenju manager želimo, da jih ohrani in razvija še prihodnjih 30 let.

KAKOVOST, ZAUPANJE in TRADICIJA

Erni Curk, direktor Profila