Vprašanja in odgovori o protikoronski pomoči za s. p.

26.10.2020

delo od doma2

Veljati je začel novi paket protikoronskih ukrepov PKP5. Ta je znova prinesel temeljni dohodek (TD) za samozaposlene, ki je tokrat višji kot med prvo epidemijo. Kako pa do njega? In kdo je sploh upravičen do teh pomoči? Na ta in druga vprašanja so odgovorili v časniku Finance.

Kdo je upravičen do mesečnega temeljnega dohodka?

Temeljni dohodek za samozaposlene, družbenike, ki so poslovodne osebe, in kmete velja za oktober, november in december. Upravičenci morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra letos in v tem obdobju ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v precej manjšem obsegu.

Ocenjeni upad prihodka glede na lani (ali mesečno, če lani ni posloval) mora biti več kot 20-odstoten. Torej veljajo druga pravila kot za pomoči v prvih, spomladanskih protikoronskih paketih, ko je moral biti upad le 10-odstoten. Ob tem dodajmo: če bo samozaposleni prihodnje leto ugotovil, da tega pogoja ni izpolnil, bo moral pomoč vrniti, a brez zamudnih obresti. Samozaposleni mora o tem obvestiti Furs sam, in sicer najpozneje do roka za predložitev davčnega obračuna od dohodkov za leto 2020, in vrniti znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

Pomembno: na dan vloge morate imeti poravnane vse davčne obveznosti. Preden boste torej oddali vlogo, preverite stanje na kartici zavezanca v eDavkih (eKarticaO za davčne terjatve, eKarticaC za nedavčne terjatve).

Koliko znaša mesečni temeljni dohodek za s. p.?

TD znaša 1.100 evrov na mesec (od tega 400 evrov za socialne prispevke). Za samozaposlene v kulturi, ki jim država plačuje prispevke, znaša 700 evrov (saj jim prispevke država že plača). TD je oproščen vseh davkov in prispevkov.

Kako do temeljnega dohodka?

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka morate prek eDavkov (najpozneje do 31. decembra) predložiti izjavo, s katero izjavljate, da zaradi epidemije covid-19 ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu.

Kdaj bodo izplačila?

Če bo izjava vložena od 31. oktobra za oktober, bo denar nakazan 10. novembra. Če bo izjava vložena od 1. novembra do 30. novembra za oktober in/ali november, bo denar nakazan na TRR 10. decembra. Če bo izjava vložena od 1. do 31. decembra za oktober in/ali november in/ali december, bo denar nakazan na TRR 10. januarja 2021.

Še več odgovorov na vprašanja najdete tu.