Volitve 2022: Današnji izzivi podjetij (žal) niso kratkoročnega značaja

7.4.2022

Združenje Manager je pred parlamentarnimi volitvami izpostavilo pet glavnih izzivov za gospodarstvo. To so:

  1. večja družbena blaginja;
  2. razvojna davčna politika;
  3. trenutni in bodoči izzivi (po)pandemične realnosti (vključno z zelenim prehodom);
  4. korporativno upravljanje;
  5. trajnost.

Zato bomo do parlamentarnih volitev izpostavljali mnenja naših članic in članov glede izzivov, ki so pred nami. Boštjan Gorjup, član upravnega odbora Združenja Manager, glede trenutnih izzivov podjetij, kot so popandemično okrevanje, visoka inflacija, nenehno višanje cen energentov, visoke cene drugih surovin, pomanjkanje materialov in komponent ter zamiki v dobavnih verigah, napoveduje, da bodo dolgoročnega značaja. Zato je prepričan, da je nujno potrebno sodelovanje gospodarstva in države, samozadostnost oskrbe s trajnostnimi viri in sprememba miselnosti, da se svet spreminja in da bodo zmagovalci tisti, ki bodo imeli najbolj fleksibilne poslovne modele.

Bostjan Gorjup3

Boštjan Gorjup, direktor družbe BSH Hišni aparati Nazarje

"Današnji izzivi, kot so popandemično okrevanje, visoka inflacija, nenehno višanje cen energentov, visoke cene drugih surovin, soočenje s pomanjkanjem materialov in komponent ter zamiki v dobavnih verigah, s katerimi se soočajo tako slovenska kot tuja podjetja, na žalost niso kratkoročnega značaja, temveč sodijo v kategorijo dolgoročnih izzivov prihodnosti. Številna podjetja so na primer za obvladovanje povišanih cen energentov sprejela določene ukrepe – nekateri so povišali cene svojih izdelkih, kar vpliva na končnega kupca, nekateri pa omejili delovanje proizvodnje. Država lahko z interventno pomočjo, kot je zamrznitev dviga omrežnin ali pa nepovratno finančno pomočjo, podjetjem pomaga le kratkoročno, saj takšni ukrepi čez čas ne bodo zadostni in na dolgi rok ne bodo mogli pozitivno vplivati na konkurenčnost izdelkov ter zagotavljanje zdravega obstoja podjetij. Kot domino efekt bo takšno ravnanje vplivalo tudi na padec gospodarske rasti. Zato je nujno potrebno in zelo pomembno, da se gospodarstvo in država povežeta ter enotno sodelujeta pri snovanju stabilne strategije okrevanja ter iščeta rešitve, ki bodo pozitivno vplivale na delovanje naših podjetij za stabilno prihodnost. Za Slovenijo je pomembno, da bo pri zelenem prehodu strmela k čim bolj samozadostni oskrbi s trajnostnimi viri, kot so sonce, voda in veter, kar bi omogočilo večjo samostojnost. To pa je pomembno tudi zaradi situacij in dogodkov, ki se dogajajo danes. Na koncu pa je potrebna še sprememba miselnosti, da se svet spreminja in da bodo zmagovalci tisti, ki bodo imeli najbolj fleksibilne poslovne modele."