Vodenje v času vsesplošnega pospeševanja

22.11.2019
igor verstovsek uradna4

V Cosylabu je pospeševanje »core business«, saj delamo krmilne sisteme za jedrske pospeševalnike za uporabo v znanosti ter take za zdravljenje raka s protonsko terapijo. Zato nas morda manj preseneča, da se svet vedno hitreje spreminja, managerji v podjetjih pa čutimo trende vplivov digitalizacije: ves čas smo prisotni in dosegljivi, vedno imamo na voljo metrike, KPI-je in močna analitična orodja, ki jih omogočata vsesplošna povezanost in umetna inteligenca. Vedno več podatkov je dostopnih v realnem času, kar teoretično pomeni, da lahko vedno hitreje sprejemamo dobro podprte odločitve.

Po drugi strani smo managerji odgovorni za področja, kjer se stvari odvijajo mnogo počasneje in so težje merljive. Zavedamo se, da so ljudje v podjetjih najbolj pomembni, a zgodba se zaplete, ko ugotovimo, da se na sestanke, kjer naj bi naslavljali dolgoročnejše dele človeškega delovanja, kot so samomotiviranost, ki temelji na razvoju kompetenc, povezanosti z ekipo in avtonomijo pri sprejemanju odločitev, pridrvimo s polno glavo misli s prejšnjega sestanka, katerim smo dodali še nove skrbi, saj smo tik pred začetkom sestanka na telefonu na hitro pogledali novo prispelo pošto.

Čas po drugi strani potrebujemo tudi, da najdemo svoje poslanstvo, oziroma če svoje poslanstvo že poznamo, da imamo čas opaziti, ali delujemo v pravilni smeri. Nove ideje, preusmeritve poslovanja, helikopterski pogled in samorefleksijo podjetja je mogoče zagledati le, če naš procesor ni zasut z dnevno operativnimi problemi.

Najbolj pomembne naloge managerja so velikokrat skregane s hitrostjo in slepim zasledovanjem učinkovitosti. Naša odgovornost je, da to prepoznamo in si vzamemo čas, najprej pri sebi, in da to omogočimo tudi sodelavcem.

Igor Verstovšek, prokurist Cosylaba in mladi manager 2018