Vlogo za subvencijo za digitalno transformacijo lahko oddate le še do srede

30.8.2021

denarna pomoc34

Mala in srednja podjetja imajo le še do srede, 1. septembra, do 14. ure čas, da se prijavijo na razpis Slovenskega podjetniškega sklada za spodbude za digitalno transformacijo. Razpis omogoča pridobitev subvencije od 30 do 100 tisoč evrov, ob tem da sklad sofinancira do največ 60 odstotkov stroškov.

Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge pripravljen akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije, ki mora zajemati vsaj eno od naslednjih ključnih področij:

  • izkušnja kupca,
  • podatkovna strategija,
  • procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
  • digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
  • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
  • kibernetska varnost,
  • industrija 4.0.

Cilji javnega razpisa so:
– izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
– izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih;
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Več