Vlada sprejela strategijo digitalne preobrazbe gospodarstva

6.1.2022

digitalizacija9
Slovenija se želi do 2030 uvrstiti med prve tri države na področju uporabe naprednih digitalnih tehnologij po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe, ki ga izračunava Evropska komisija.

Vlada je danes sprejela strategijo digitalne transformacije gospodarstva, ki predstavlja enega od reformnih ukrepov v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Slovenija se želi do 2030 uvrstiti med prve tri države na področju uporabe naprednih digitalnih tehnologij po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe, ki ga izračunava Evropska komisija.

Strategija, ki zajema obdobje od 2021 do 2030, tako vsebuje cilje na omenjenem področju in predvidene ukrepe.

Osnovni cilj, ki si ga s strategijo postavlja Slovenija, je uvrstitev med prvih pet držav na področju uporabe naprednih digitalnih tehnologij po indeksu DESI do konca prvih dveh let obdobja ter med prve tri države do njegovega izteka.

Za izvedbo strategije bo vlada primarno uporabila finančne vire iz sklada za okrevanje EU po koronski krizi, to je 56,5 milijona evrov. Dodatne vire naj bi poskušali pridobiti iz večletnega finančnega okvirja 2021-2027 ter drugih virov EU, kot so Obzorje Evropa, InvestEU idr.

Ukrepe iz strategije bo izvajalo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z agencijo Spirit Slovenija, Slovenskim podjetniškim skladom in SID banko. Za ukrepe bo v 2022 na voljo 26,5 milijona evrov, v 2023 24 milijonov evrov in v 2024 šest milijonov evrov.

Več: STA