Vlada sprejela predlog pomoči podjetjem zaradi povišanih cen plina in elektrike

22.9.2022

"Gospodarstvo se sooča z vedno večjimi izzivi zaradi energetske draginje in ukrajinske krize, zato se je vlada odločila za spremembe in dopolnitve Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina," je po seji sporočila vlada.

S predlaganimi spremembami vlada razširja krog upravičencev ter viša delež upravičenih stroškov, ki ga bodo podjetja dobila povrnjenega, in sicer iz prvotnih 30 % na 50 % pri enostavni pomoči. Novela zakona prinaša tudi nov ukrep ugodnih likvidnostnih kreditov za podjetja prizadeta zaradi krize v višini 6 milijonov evrov. S spremembami se bodo sredstva, ki jih država namenja za pomoč gospodarstvu na tem področju, več kot podvojila in bodo tako znašala 86 milijonov evrov.

Mala in srednja podjetja bodo po predlogu upravičena do največ pol milijona evrov pomoči, velika pa do največ dva milijona evrov. Za ukrep bo namenjenih 40 milijonov evrov (črpali jih bodo s proračunske postavke ministrstva za gospodarstvo), polovica bo izplačana letos, druga polovica prihodnje leto. Vloge bodo podjetja lahko oddala do sredine novembra, sprejemala jih bo agencija Spirit. Podjetja bodo morala predložiti račune za lansko drugo polletje ter letošnje račune za junij, julij, avgust in september. Podatki za oktober, november in december pa bodo ocenjeni. Prvo izplačilo bo do konca leto, drugo do sredine marca.

Več: N1