Vlada predlaga shemo enkratne pomoči podjetjem v višini 70 milijonov evrov

29.1.2022

evri7

Vlada je danes pripravila predlog zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. "Ukrep je vreden 70 milijonov evrov in bo zajel približno 14.500 gospodarskih subjektov," je na novinarski konferenci po seji vlade povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Zaradi visokih cen energentov je vlada ocenila, da je potrebna nepovratna pomoč gospodarstvu, predvsem energetsko intenzivnim podjetjem. Vlada je za to določila pogoje, ki jih morajo podjetja izpolnjevati, med drugim, da jim bodo stroški energije letos v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 30 odstotkov.

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki v Sloveniji od decembra 2021 opravljajo gospodarsko dejavnost, imajo vsaj pet zaposlenih in so imele v strukturi poslovnih odhodkov v letu 2019 vsaj pet odstotkov stroškov energije in hkrati vsaj 10.000 evrov stroškov za ta namen.

Upravičenci bodo morali do konca marca na finančno upravo predložiti izjavo, finančna uprava pa bo pomoč v enkratnem znesku izplačala do 20. aprila. Če bo upravičenec naknadno ugotovil, da je zaprosil za preveč sredstev, jih bo moral vrniti do konca januarja prihodnje leto, je povedal minister in podpredsednik vlade Počivalšek.

Shemo pomoči mora odobriti Evropska komisija. Višina pomoči bo odvisna od prihodkov od prodaje in deleža stroška energije v poslovnih odhodkih. "Pričakujemo, da bo najnižji znesek pomoči 50 evrov, najvišji pa dva milijona evrov," je povedal minister. Višina pomoči pa ne bo smela presegati 60 odstotkov nastale škode zaradi povišanja cen energentov.

Več: STA