Več državnih in borznih družb dosega cilje spolne raznolikosti na vodilnih mestih

14.9.2022

gender equality14

Več državnih in borznih družb dosega cilje spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora, po poročanju STA ugotavljajo v Združenju nadzornikov Slovenije. Stanje se po lanskem padcu izboljšuje - cilje iz pobude 40/33/2026 tako dosega 34 odstotkov družb, medtem ko je bilo lani takih 23 odstotkov, so navedli.

"Gibanje zastopanosti žensk, kot manj zastopanega spola v organih vodenja in nadzora, je bilo v letih od 2019 do 2022 precej skromno in šele zadnje leto kaže na spremembo predvsem glede deleža žensk v organih vodenja," so v sporočilu za javnost zapisali v Združenju nadzornikov Slovenije, ki stanje spremlja skupaj z Deloitte Slovenija.

V organih vodenja so v zadnjem letu zaznali rast za 7,1 odstotne točke, medtem ko je pri organih nadzora krepitev še vedno zanemarljiva in znaša 1,7 odstotne točke.

Ob tem je 13 odstotkov družb še naprej povsem brez spolne raznolikosti. Tako jih 11 odstotkov nima žensk, dva odstotka pa nima moških v organih vodenja in nadzora, so izpostavili v združenju.

Združenje nadzornikov in Deloitte Slovenija od leta 2019 skupaj spremljata, kako se Slovenija približuje ali oddaljuje od cilja spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v državnih in javnih delniških družbah. "Naša pobuda je, da bi vsaka izmed 56 državnih in borznih družb do leta 2026 ohranila ali dosegla dva cilja: 40-odstotna zastopanost manj zastopanega spola (običajno so to ženske) v nadzornem svetu in 33-odstotna v nadzornem svetu in upravi skupaj," so spomnili.

V obdobju od 1. maja do 31. avgusta je 17 družb imelo priložnost za spremembe v sestavi organov vodenja. Kot izpostavljajo v združenju nadzornikov, sta dve družbi nazadovali in nobena ne dosega ciljev iz pobude - to sta Telekom Slovenije ter Holding Slovenske elektrarne (HSE).

Šest družb, ki ne dosegajo ciljev iz pobude, je kljub možnosti za spremembo ohranilo obstoječe stanje - med te sodijo Elektro Gorenjska, Gen Energija, Pomgrad-VGP, Sava, Sava Re ter SID banka. Dve družbi, ki sta že dosegali cilje, sta ohranili stanje; to sta Loterija Slovenija in NLB. Sedem družb pa je napredovalo - tri izmed njih dosegajo cilje iz pobude (Bodočnost Maribor, Intereuropa ter Pošta Slovenije), ostale štiri pa kljub napredku še ne dosegajo ciljev iz pobude - to so Datalab, Elektro Maribor, Luka Koper in VGP Novo mesto.

"Kljub nacionalnim prizadevanjem za prostovoljno izboljšanje spolne sestave v organih vodenja in nadzora in skromnemu napredku na tem področju, pa nas v prihodnje čaka zakonska regulacija, saj je bil na evropski ravni že dosežen politični konsenz glede evropske direktive. Skupaj z Združenjem Manager že pripravljamo izhodišča za nacionalno ureditev, ki jo bomo predstavili pristojnim ministrstvom," so še dodali v združenju nadzornikov.

Vir: STA