V upravah 56 državnih in borznih podjetij 23-odstotna zastopanost žensk

15.5.2022

gender equality10

V vodstvu 56 državnih in borznih podjetij, ki jih v okviru pobude 40/33/2026 spremljata Združenje nadzornikov Slovenije in družba Deloitte Slovenija, je konec aprila cilje v zvezi s spolno uravnoteženostjo dosegalo 30 odstotkov družb. V povprečju so zabeležila dobrih 23 odstotkov žensk v upravah in 26 odstotkov v nadzornih svetih, poroča STA.

Iz ta teden objavljenega poročila združenja nadzornikov in Deloitta, skoncentriranega na 13 družb, je razvidno, da so štiri med njimi napredovale. NLB je cilje iz pobude dosegala že prej in je svoj položaj še izboljšala, ostale tri, to so SID banka, HSE in Pošta Slovenije, pa jih kljub napredku še ne dosegajo.

Osem družb je ohranilo obstoječe stanje, od tega tri družbe že dosegajo cilje iz pobude, in sicer Nama, Intereuropa, Geoplin, pet preostalih družb pa ciljev ne dosega in do napredka ni prišlo. Med slednjimi so Elektro Maribor, Krka, Sava Re, Sij in Slovenske železnice.

Ena družba je medtem nazadovala in ne dosega več ciljev iz pobude. Gre za Gen energijo.

Sicer pa je bilo po podatkih združenja in Deloitta v organih vodenja v 56 družbah iz pobude 30. aprila 31 žensk in 102 moška, kar pomeni 23,3-odstotno zastopanost žensk, v organih nadzora pa 77 žensk in 219 moških, kar predstavlja 26-odstotno zastopanost žensk.

Ob koncu 2021 je medtem po ugotovitvah obeh avtorjev pobude 18 družb od 56, torej 32 odstotkov, dosegalo ciljno spolno zastopanost, kar je šest družb več kot v enakem obdobju leto pred tem. 38 družb ali 68 odstotkov pa jih ciljne zastopanosti ni dosegalo. Leto pred tem jih je bilo 44.

Vir: STA