V tekmi za kadre Slovenija na 29. mestu

14.2.2019
Viviana Zorz Adecco2

Primerjalna raziskava Global Talent Competitivenes Index (GTCI) priznane poslovne šole INSEAD in Skupine Adecco meri sposobnost posameznih držav v tekmi za najboljše kadre. Indeks razvršča 114 držav glede na njihovo sposobnost ustvarjanja, privabljanja in zadrževanja talentov ter predstavlja edinstven vir, s pomočjo katerega lahko nosilci odločitev razvijajo strategije za izboljšanje konkurenčnosti.

Poročilo potrjuje, da so težave s talenti postale prevladujoča skrb podjetij, držav in mest. Talenti so valuta prihodnosti, saj so glavni faktor za rast in blaginjo. Najboljši kadri izbirajo okolja, ki so najbolj spodbudna za njihov karierni razvoj. Lestvica GTCI jasno prikazuje, katere države in mesta so njihova prva izbira.

Najvišje uvrščene države imajo več skupnih ključnih lastnosti: fleksibilno regulativno in poslovno okolje, politike zaposlovanja, ki združujejo fleksibilnost in družbeno zaščito ter zunanjo in notranjo odprtost. Predvsem pa jim je skupno, da imajo zelo dobro razvit izobraževalni sistem, ki zagotavlja spretnosti, ki so potrebne za večjo možnost zaposlitve na današnjem trgu dela.

Prvo mesto že šest let, odkar izdajamo indeks GTCI, pripada Švici, drugo Singapurju, letos pa so na tretjem mestu ZDA. Slovenija se je uvrstila na 29. mesto, Ljubljana pa na lestvici najbolj privlačnih prestolnic na 50. mesto. Slovenija je dobro uvrščena glede izobrazbe in dobrega življenjskega okolja. Težave se kažejo pri ustvarjanju spodbudnega poslovnega okolja, ki bi vabilo talente iz vsega sveta. Med značilnostmi, ki nižajo splošno uvrstitev, sta rigiden trg dela in težje zaposlovanje.

Del konkurenčnosti na področju talentov gotovo lahko podpre država s politiko izobraževanja in zaposlovanja, del pa je tudi na podjetjih samih, ki ustvarjajo korporativne kulture, naklonjene talentom. Vodstvene prakse igrajo pomembno vlogo pri privabljanju kadrov: poleg denarnih spodbud in življenjskih standardov sta zelo pomembna faktorja strokovnost vodenja in vlaganje v razvoj zaposlenih.

V konkurenčnosti talentov posamezne države ni stalnosti, hitro okretni talenti pa pogosto iščejo karierne priložnosti v regiji ali celo globalno. Zato je izziv za vse države, da nadaljujejo in razvijajo inovacije v tem, kako ustvarjajo, privabljajo in zadržujejo talente.

Viviana Žorž, vodja marketinga in odnosov z javnostmi v Adeccu