V Sloveniji nastaja razvojni sklad vreden 40 milijonov evrov

27.7.2021

okrevanje denar35

SID Banka je z Evropskim investicijskim skladom (EIF) in Hrvaško banko za obnovo in razvoj podpisala sporazum za financiranje odcepljenih (spin-off) podjetij. Banki bosta v sklad vložili po 10 milijonov evrov, EIF bo dodal 20 milijonov, k sodelovanju pa bodo povabili tudi zasebne investitorje, poroča Delo.

Sklad bo financiral različne panoge, poudarek bo na intelektualni lastnini in produktih, ki več let nastajajo v laboratorijih raziskovalnih ustanov. V prvi vrsti bo financiral ideje v zgodnjih fazah razvoja, finančno injekcijo pa bodo lahko dobila tudi ideje v poznejši fazi, pod pogojem, da jih razvija podjetje, ki se je odcepilo od univerze ali druge raziskovalne ustanove. Gre za prvi tovrstni sklad v Evropi, ki bo financiral raziskovalce iz Slovenije in Hrvaške.

Več v Delu